yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Câu hỏi:

27/07/2019 76,773

A. Máy may.

Bạn đang xem: yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Lời giải: Máy may là tư liệu làm việc vô ngành may khoác.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và niềm tin của thế giới được áp dụng vô quy trình phát triển là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nguyên tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nguyên tố này bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát triển.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát triển.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của thế giới lên đối tượng người dùng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát triển.

D. vật liệu.

Câu 4:

Yếu tố này sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 5:

Quá trình phát triển bao gồm những nguyên tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 6:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát triển của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin.

C. gom con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 7:

Yếu tố này bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

D. Vật liệu kiến thiết.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK