ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là gì

hint-header

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là gì

Cập nhật ngày: 11-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

trả quần chúng. # lên thực hiện ngôi nhà ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lúc lắc hoàn toàn cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn u ám nhập quyết sách thực dân mới mẻ của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được xem như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” là

A

banh những cuộc hành binh dò thám khử.

B

tăng thời gian nhanh lực lượng quân team Sài Thành.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng phương án “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta (20-12-1960) nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo quần chúng. # miền Nam kiến tạo địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân kháng Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai.

Chiến thắng này của quân dân miền Nam vẫn banh rời khỏi cao trào “tìm Mĩ nhưng mà tấn công, lùng ngụy nhưng mà diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng nhập nhì mùa khô

Nội dung này không phải là phương án của Mĩ Khi xây dựng tiến hành kế hoạch cuộc chiến tranh toàn cục (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt trả quân Mĩ và quân liên minh Mĩ nhập miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc hành binh tiến công nhập vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành quan trọng (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn cục (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta đem điểm mới mẻ nào?

A

Quân team Mĩ vào vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

B

Quân team Sài Thành vào vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân team Sài Thành nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thắng lợi này của tao chứng tỏ tao hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại 21 tháng 7 năm 1973 vẫn nêu rõ rệt trọng trách cơ bạn dạng của cách mệnh miền Nam là

A

nối tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

B

gửi lịch sự cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C

triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D

gửi lịch sự tiến độ đấu tranh giành tự do nhằm thống nhất non sông.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam buộc Mĩ nên tuyên phụ thân “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung này tại đây không phản ánh trúng tình hình nước ta nhập thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam đang được giải hòa.

C

Miền Bắc đang được giải hòa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân tách rời thực hiện nhì miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi cho tới cuộc kháng chiến kháng Mĩ của quần chúng. # nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh nên rút về nước.

B

gửi cuộc kháng chiến lịch sự tiến độ một vừa hai phải tấn công một vừa hai phải đàm.

C

buộc Mĩ nên ngừng cuộc chiến tranh và lập lại tự do ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo gót trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhì mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi này vẫn banh rời khỏi kỉ vẹn toàn mới mẻ cho tới dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới mẻ nhập kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài gửi gắm.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn kinh tế tài chính.

Lực lượng vào vai trò hầu hết nhập kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thắng lợi “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ nên tuyên phụ thân ngừng hẳn từng sinh hoạt kháng huỷ miền Bắc.

B

vượt mặt thủ đoạn hủy hoại công việc kiến tạo CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ nên kí Hiệp quyết định Pari về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

D

buộc Mĩ nên ngừng cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi tăng thêm ý nghĩa triển khai xong cơ bạn dạng trọng trách tấn công cho tới “Mĩ cút”, tạo ra thời cơ tiện nghi nhằm quần chúng. # tao tiến bộ lên giải hòa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp quyết định Pari 1973 về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ nhập thời gian 1954 - 1975 là đổi thay miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược có một không hai.

C

thị ngôi trường xuất khẩu có một không hai.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất trả tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tao có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của quần chúng. # tía nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong các việc vượt mặt cuộc tập dượt kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được xem như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam nước ta đã cho chúng ta thấy sự suy giảm và bất lực của quân team Sài Thành, năng lực can thiệp quay về tự quân sự chiến lược vô cùng giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng