vở bài tập toán lớp 5 bài 116

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 116

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 116: Luyện tập dượt công cộng là câu nói. giải Vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2 trang 37, 38 canh ty những em học viên rèn luyện những dạng bài bác về tính chất diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. Lời giải tiếp sau đây bám sát lịch trình học tập, mời mọc những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 115: Thể tích hình lập phương

Bài tập dượt Toán lớp 5 bài bác 116 là Hướng dẫn giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 2 trang 37, 38. Lời giải bao hàm những thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể mang lại từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài bác thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con em của mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nơi.

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 116 Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều nhiều năm 0,9m, chiều rộng lớn 0,6m, độ cao 1,1m.

b. Chiều nhiều năm 4/5dm, chiều rộng lớn 2/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mũi lòng = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật = chu vi mặt mũi lòng × độ cao.

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn × độ cao.

Bài giải

a. Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Đáp số: a. 3,3m2 ; 0,594m3

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 116 Câu 2

Một hình lập phương sở hữu cạnh 3,5dm. Tính diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương ê.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích toàn phần hình lập phương = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích hình lập phương = cạnh × cạnh × cạnh.

Đáp án

Diện tích một phía hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số:

Diện tích toán phần 73,5dm2;

Thể tích 42,875dm3

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 116 Câu 3

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

Biết thể tích của hình lập phương vị 27cm3. Hãy tính diện tích S toàn phần của hình lập phương ê.

Hướng dẫn: cũng có thể lần phỏng nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp test thứu tự với những số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

- Tìm phỏng nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp test thứu tự với những số đo 1cm, 2cm, …

Hình lập phương phỏng nhiều năm cạnh là a rất có thể tích là V = a × a × a.

- Tính diện tích S toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Bài giải

- Nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là:

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là:

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương sở hữu cạnh nhiều năm 3cm.

Diện tích một phía hình lập phương là:

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 116 Câu 4

Tính thể tích của khối mộc sở hữu dạng như hình bên:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Phương pháp giải:

- Tìm thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

- Tìm tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm sở hữu nhập khối mộc đang được mang lại.

- Thể tích khối mộc = thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

Đáp án

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3)

Số hình lập phương tạo nên trở nên khối gỗ:

3 ⨯ 2 = 6 (hình)

Thể tích khối mộc là:

1 ⨯ 6 = 6 (cm3)

Đáp số: 6cm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 117: Luyện tập dượt công cộng (tiếp theo)

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5, mời mọc chúng ta xem thêm thêm thắt những thường xuyên mục:

 • Toán lớp 5
 • Lý thuyết Toán 5
 • Giải bài bác tập dượt Toán lớp 5
 • Đề đua đằm thắm kì 2 lớp 5

..........................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm Giải bài bác tập dượt SGK Toán 5 trang 123: Luyện tập dượt công cộng hoặc đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích mang đến mang lại học viên lớp 5 những đề ôn đua học tập kì quality nhất.

Xem thêm: công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây

Giải bài bác tập dượt Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

 • Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 76: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Giải bài bác tập dượt Thể tích hình lập phương

 • Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)
 • Toán lớp 5 trang 122, 123: Thể tích hình lập phương