vở bài tập toán lớp 4 tập 1

Giải vở bài xích luyện Toán 4 luyện 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 1

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 1: Ôn luyện những số cho tới 100000 là tiếng giải cụ thể mang đến Bài 1 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Chân trời tạo ra. Bài giải bởi Vndoc biên soạn nhằm mục tiêu chung những em học viên học hành chất lượng tốt môn Toán lớp 4. Đồng thời những bậc bố mẹ xem thêm chỉ dẫn con em của mình bản thân trình diễn bài xích giải mang đến phụ phù hợp.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 7 Bài 1

Thực hiện tại bám theo khuôn mẫu.

a. Số bao gồm 6 chục ngàn, 8 ngàn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị chức năng.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

b. Số bao gồm một chục ngàn, 2 ngàn và 2 trăm.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

c. Số bao gồm 4 ngàn và 1 đơn vị chức năng.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

Đáp án:

a. Số bao gồm 6 chục ngàn, 8 ngàn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị chức năng.

Viết số: 68 145

Đọc số: Sáu mươi tám ngàn một trăm tư mươi lăm.

Viết số trở nên tổng: 68 145 = 60 000 + 8 000 + 100 + 40 + 5.

b. Số bao gồm một chục ngàn, 2 ngàn và 2 trăm.

Viết số: 12 200

Đọc số: Mười nhì ngàn nhì trăm.

Viết số trở nên tổng: 12 200 = 10 000 + 2 000 + 200.

c. Số bao gồm 4 ngàn và 1 đơn vị chức năng.

Viết số: 4 001

Đọc số: Bốn ngàn ko trăm linh một.

Viết số trở nên tổng: 4 001 = 4 000 + 1

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 7 Bài 2

Số?

a) 4 760; 4 770; 4 780; …………..; …………..; …………..; 4 820.

b) 6 600; 6 700; 6 800; …………..; …………..; …………..; 7 200.

c) 50 000; 60 000; 70 000; …………..; …………..; …………..

Đáp án:

a) 4 760; 4 770; 4 780; 4 790; 4 800; 4 810; 4 820.

b) 6 600; 6 700; 6 800; 6 900; 7 000; 7 100; 7 200.

c) 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 8 Bài 3

Nối tổng với số phù hợp.

Hướng dẫn giải

Tính thành phẩm ở cột phía bên trái nhằm nối với đáp án ở cột phía bên phải.

Đáp án

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 8 Bài 4

a. >, < =

76 409 76431

b) Sắp xếp những số 10 748; 11 750; 9 747; 11 251 bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

………………………………………………………………………....................…………………..

c) Viết tư số ở câu b) vô vị trí chấm phù hợp.

Đáp án

a. 76 409 < 76431

b) Sắp xếp những số 10 748; 11 750; 9 747; 11 251 bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:

9 747; 10 748; 11 251; 11 750.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 8 Bài 5:

Làm tròn trĩnh từng số cho tới mặt hàng được tô màu sắc rồi rằng (theo mẫu).

Mẫu: Làm tròn trĩnh số 81 415 cho tới hàng trăm thì được số 81 420.

Số vẫn cho35628 4732 02176 8927 42816 534
Số sau thời điểm thực hiện tròn

Hướng dẫn giải:

  • Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Đáp án:

Số vẫn cho35628 4732 02176 8927 42816 534
Số sau thời điểm thực hiện tròn36028 4702 00076 9007 00017 000

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 9 Bài 6:

Quan sát hình hình ảnh vô sách giáo khoa rồi điền số phù hợp vô vị trí chấm.

a) Số chi phí sở hữu toàn bộ là: …………….. đồng.

b) Với số chi phí sở hữu ở câu a), rất có thể mua sắm được vỏ hộp cây bút chì màu sắc có mức giá là …………….. đồng.

Đáp án:

a) Số chi phí sở hữu toàn bộ là: 47 000 đồng.

b) Với số chi phí sở hữu ở câu a), rất có thể mua sắm được vỏ hộp cây bút chì màu sắc có mức giá là 46 000 đồng.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 9 Bài 7:

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số nhì mươi tư ngàn năm trăm linh phụ vương viết lách là 24 503.

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

b) Số 81 160 hiểu là tám một một sáu ko.

c) Số bao gồm 5 chục ngàn và 2 trăm viết lách là 5 200.

d) 77 108 = 70 000 + 7 000 + 100 + 8.

Đáp án:

a) Số nhì mươi tư ngàn năm trăm linh phụ vương viết lách là 24 503: Đ

b) Số 81 160 hiểu là tám một một sáu không: S

c) Số bao gồm 5 chục ngàn và 2 trăm viết lách là 5 200: S

d) 77 108 = 70 000 + 7 000 + 100 + 8: Đ

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 9 Bài 8:

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp trúng.

a. Số ngay lập tức sau của số 99 999 là:

A. 100 000

B. 99 998

C. 10 000

D. 9 998

b. Số 40 050 là:

A. số tròn trĩnh chục nghìn

B. số tròn trĩnh nghìn

C. số tròn trĩnh trăm

D. số tròn trĩnh chục

c. Làm tròn trĩnh số 84 572 cho tới mặt hàng ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

d. Số bé nhỏ nhất sở hữu tư chữ số là:

A. 1 000

B. 1 111

C. 1 234

D. 10 000

Đáp án:

a. Chọn đáp án: A

Số ngay lập tức sau của số 99 999 là: 99 999 + 1 = 100 000.

b. Chọn đáp án: D

Số 40 050 là: số tròn trĩnh chục.

c. Chọn đáp án: B

Chữ số hàng nghìn là 5 nên những lúc thực hiện tròn trĩnh cho tới mặt hàng ngàn tớ thêm vào đó vô chữ số mặt hàng ngàn 1 đơn vị chức năng, thay cho những chữ số sau chữ số mặt hàng ngàn vày những chữ số 0.

Làm tròn trĩnh số 84 572 cho tới mặt hàng ngàn thì được số: 85 000

d. Chọn đáp án: A

Số bé nhỏ nhất sở hữu tư chữ số là: 1 000.

Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 1 trang 10 Bài 9:

Tìm hiểu bảng sau rồi vấn đáp những thắc mắc.

Quãng đườngĐộ lâu năm khoảng
Hà Nội – Cột cờ Lũng Cú439 km
Hà Nội – Đất Mũi2 107 km
Hà Nội – Mũi Đôi1 186 km
Hà Nội – A Pa Chải681 km

a) Viết tên:

- Quãng lối lâu năm nhất: ……………………………………..

- Quãng lối ngắn ngủn nhất: ……………………………………..

b) Sắp xếp những số đo chừng lâu năm bên trên bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

………… km; ………… km; ………… km; ………… km;

c) Làm tròn trĩnh những số đo bên trên cho tới hàng nghìn. Điền số phù hợp.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới cột cờ Lũng Cú lâu năm khoảng tầm ………… km.


- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Đất Mũi lâu năm khoảng tầm ………… km.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Mũi Đôi lâu năm khoảng tầm ………… km.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới A Pa Chải lâu năm khoảng tầm ………… km.

Đáp án:

a.

- Quãng lối lâu năm nhất: Thành Phố Hà Nội – Đất Mũi.

- Quãng lối ngắn ngủn nhất: Thành Phố Hà Nội – Cột cờ Lũng Cú.

b.

2 107 km; 1 186 km; 681 km; 439 km;

c.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới cột cờ Lũng Cú lâu năm khoảng tầm 400 km.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Đất Mũi lâu năm khoảng tầm 2 100 km.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Mũi Đôi lâu năm khoảng tầm 1 200 km.

- Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới A Pa Chải lâu năm khoảng tầm 700 km.

Trắc nghiệm Ôn luyện những số cho tới 100000

...................................

Trên đó là tiếng giải Vở bài xích luyện Toán 4 Chân trời tạo ra, Bài 1: Các số vô phạm vi 100 000 sách Chân trời tạo ra trực thuộc chủ thể 1. Sở Chân trời tạo ra bao gồm 2 luyện. Trong từng luyện sách, những nội dung được trình làng bám theo trình tự động sách giáo khoa Toán Tiểu học tập với khối hệ thống kỹ năng và bài xích luyện phong phú và đa dạng, đa dạng. Trong từng phần, những bài xích luyện tự động luận và trắc nghiệm được trình làng xen kẽ và đặc trưng sở hữu một số trong những đề đánh giá dùng làm xem thêm, chung những em học viên ôn luyện toàn cỗ kỹ năng cơ phiên bản. Trong khi, những chúng ta có thể coi thêm:

  • Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
  • Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
  • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo

>> Bài tiếp theo: Giải VBT Toán 4 Bài 2: Ôn luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ

Xem thêm: sgk toán 7 kết nối tri thức