vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 73

Vở bài tập toán lớp 3 bộ sách cánh diều tập 2 – Bài 88 Luyện tập-Trang 73,74,75
Vở bài tập toán lớp 3 bộ sách cánh diều tập 2 – Bài 88 Luyện tập-Trang 73,74,75

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 73

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 73, 74, 75 Bài 88: Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 73, 74, 75 Bài 88: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 73 Bài 1: Tính:

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 73 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

7 684 : 2

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

4 535 : 5

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

68 138 : 3

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

34 816 : 4

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 74 Bài 3:

Tính nhẩm (theo mẫu):

8 000 : 2 = …………………

40 000 : 5 = …………………

36 000 : 9 = ………………….

42 000 : 7 = ………………….

Xem thêm: soạn văn 6 cánh diều tập 2

Lời giải:

8 000 : 2 = 4 000

40 000 : 5 = 8 000

36 000 : 9 = 4 000

42 000 : 7 = 6 000

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 74 Bài 4: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Mẫu:

93 663 : 3 45 684 : 4 21 357 : 7

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

Lời giải:

Đặt tính và thực hiện chia lần lượt các số theo thứ tự từ trái qua phải. Ta thực hiện như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Bài 5:

Một xưởng sản xuất nước mắm đã sản xuất được 1 230 l nước mắm, người ta muốn đóng vào các can như nhau. Hãy tính và nêu số can nước mắm đóng được trong các trường hợp sau:

Số lít mỗi can

2 l

3 l

5 l

Số can

Lời giải:

Số lít mỗi can

2 l

3 l

5 l

Số can

615 can

410 can

246 can

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Bài 6:

Đọc giá tiền mỗi mặt hàng sau rồi trả lời các câu hỏi:

a) Mua 1 lốc sữa chua có 6 chai hết 25 800 đồng. Hỏi mỗi chai sữa chua có giá bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Mua 1 hộp bánh su kem có 8 chiếc hết 42 400 đồng. Hỏi mỗi chiếc bánh su kem có giá bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

a) Mỗi chai sữa chua có giá là:

25 800 : 6 = 4 300 (đồng)

Đáp số: 4 300 đồng

b) Mỗi chiếc bánh su kem có giá là:

42 500 : 8 = 5 300 (đồng)

Đáp số: 5 300 đồng

Xem thêm các bài giải VBT Toán lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Trang 70, 71, 72 Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)

Trang 73, 74, 75 Bài 88: Luyện tập

Trang 81 Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)

Trang 82, 83, 84, 85 Bài 92: Luyện tập chung

Trang 86, 87 Bài 93: Diện tích một hình

100k/1 bộ)
100k/1 bộ đề bất kì)
200k/1 bộ bất kì)

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 73, 74, 75 Bài 88: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: điểm cực tây của nước ta thuộc tỉnh nào