viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc

Ngữ văn lớp 6: Viết đoạn văn bày tỏ quan điểm của em về một hiện tượng đời sống gợi ý trong một cuốn sách em đã đọc