vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu hỏi:

20/09/2019 87,027

Bạn đang xem: vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. hướng ra phía xa xôi địa điểm cân đối.

B. nằm trong phía hoạt động.

Đáp án chủ yếu xác

C. thiên về địa điểm cân đối.

D. ngược phía hoạt động.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đối với vật hoạt động thì vecto véc tơ vận tốc tức thời luôn luôn nằm trong chiều hoạt động.

Chọn đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên phỏng 2 centimet. Vận tốc bên trên địa điểm cân nặng bằng  có phỏng lớn

A. 4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu 2:

Tại một điểm, chu kì xấp xỉ điều hoà của một con cái rung lắc đơn là 2s. Sau Lúc tăng chiều lâu năm của con cái rung lắc tăng 21 centimet thì chu kì xấp xỉ điều hoà của chính nó là 2,2 s. Chiều lâu năm thuở đầu của con cái rung lắc này là

A. 101 centimet.

B. 99 centimet.

C. 98 centimet.

D. 100 centimet.

Câu 3:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox, bên trên những thời khắc t1, t2 véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật ứng có mức giá trị là  v1=103cm/s, a1=-1m/s2, v2=-10  cm/s và a2=-3  m/s2 . Li phỏng x2 ở thời khắc t2 là:

A. 3 centimet.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

B.3  centimet.

C. 1 centimet.

D13cm.

Câu 4:

Biết tốc độ cực to và véc tơ vận tốc tức thời cực to của một vật xấp xỉ điều tiết là amax và vmax. Biên phỏng xấp xỉ của vật được xác lập bám theo công thức:

Câu 5:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết. Khi trải qua địa điểm cân đối, vận tốc của hóa học điểm là 40 cm/s, bên trên địa điểm biên tốc độ có tính rộng lớn 200 cm/s2. Biên phỏng xấp xỉ của hóa học điểm là

A. 0,1 m.

B. 5 centimet.

C. 8 centimet.

D. 0,8m.

Câu 6:

Một vật triển khai được 50 xấp xỉ nhập 4 giây. Chu kỳ 

A. 12,5 s.

B. 0,08 s.

C. 1,25 s.

D. 0,8 s.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK