unit 12 lớp 12 language focusUnit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Bạn đang xem: unit 12 lớp 12 language focus

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 12 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

1. My grandmother is very interested in history. (Bà tôi cực kỳ quan hoài cho tới lịch sử dân tộc.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. (Có thật nhiều thành tháp cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. (Tôi thấy một người phó thư đẹp nhất trai lao vào quần thể vườn.)

4. My family paid a visit to tướng that castle two years ago. (Gia đình tôi đã đi vào thăm hỏi thành tháp từ thời điểm cách đó 2 năm.)

5. The meal was awful this evening. (Bữa bữa tối ni cực kỳ tệ.)

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động kể từ này nhập số động kể từ sau rất có thể với cùng một tân ngữ (túc từ), và động kể từ này không?)

Quảng cáo

- Các động kể từ rất có thể với tân ngữ hoặc hay còn gọi là nước ngoài động kể từ (Transitive Verb), bọn chúng là:

    sleep (có đầy đủ chóng mang lại một số trong những người)

    read, write, meet, help

    grow (trồng)

    climb (leo lên)

    rain (đổ, trút)

- Các động kể từ ko thể với tân ngữ hoặc hay còn gọi là nội động kể từ (Intransitive Verb), bọn chúng là:

    sleep (ngủ)

    arrive, lie, exist, occur

    rain (mưa)

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

    grow (mọc, vững mạnh, phân phát triển)

    climb (lên, lên cao)

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động kể từ này trong mỗi câu sau là T (ngoại động lừ), động kể từ này là nội động kể từ (I). Đánh lốt cột phía bên phải.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them to tướng the passive voice. (Chọn câu với tân ngữ (túc từ) và tiếp sau đó gửi bọn chúng lịch sự dạng thụ động.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- Các câu với tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

- Chuyển lịch sự dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the khách sạn.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn't surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Xem tăng những bài xích biên soạn, giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 khác:

 • Unit 12: Water Sports
 • A. Reading (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 1. Can you name the sport in the picture? 2. Where is it played? ...

 • B. Speaking (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. Task 2. Work in pairs. Look at ...

 • C. Listening (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played. While you listen. Task 1. Listen to tướng a ...

 • D. Writing (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentences ...

 • E. Language Focus (trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? Exercise 2. Which verb in the following sentences ...

Xem tăng tư liệu canh ty học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-12-water-sports.jsp

Xem thêm: hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng