unit 10 lớp 9 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: unit 10 lớp 9 a closer look 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verb if necessary.

(Điền nhập những khoảng chừng rỗng với những động kể từ được mang đến sẵn. Sửa thay đổi động kể từ nếu như quan trọng.)

 land                          orbit                            train                           experience                          launch

1. It takes 365.256 days for Earth vĩ đại _________ the Sun.

2. Have you ever _________ weightlessness?

3. The spacecraft was _________ last week.

4. In năm trước a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully _________ on a comet.

5. Would you lượt thích vĩ đại be _________ vĩ đại become an astronaut?

Phương pháp giải:

land (v): hạ cánh

orbit (v): quay xung quanh quỹ đạo 

train (v): huấn luyện

experience (v): trải nghiệm

launch (v): phóng

Lời giải chi tiết:

1. orbit

2. experienced

3. launched

4. landed

5. trained

1. It takes 365.256 days for Earth vĩ đại orbit the Sun.

(Mất 365.256 mang đến Trái Đất xoay quanh Mặt trời.)

Giải thích: take + thời hạn + vĩ đại V (mất bao lâu nhằm thực hiện gì)

2. Have you ever experienced weightlessness?

(Bạn vẫn lúc nào thưởng thức hiện trạng ko trọng lượng chưa?)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong dạng câu hỏi: Have you Ved/P2?

3. The spacecraft was launched last week.

(Một tàu ngoài trái đất và đã được phóng tuần trước đó.)

Giải thích: Cấu trúc thụ động thì vượt lên trên khứ đơn với căn nhà ngữ số ít: S + was Ved/P2.

4. In năm trước a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully landed on a comet.

(Năm năm trước, một rô bốt thương hiệu Philae, một trong những phần của thiên chức Rosetta vẫn hạ cánh thành công xuất sắc bên trên sao thanh hao.)

Giải thích: Trong câu đem "in 2014" nên sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn: S + Ved/V2

5. Would you lượt thích vĩ đại be trained vĩ đại be trained become an astronaut?

(Bạn vẫn muốn được giảng dạy nhằm trở nên một phi hành gia không?)

Giải thích: Câu thụ động với "would like" dạng câu hỏi: Would you lượt thích + vĩ đại be Ved/P2?

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose a word/phrase in the box vĩ đại fill each blank. 

(Chọn một kể từ, cụm kể từ nhập sườn nhằm điền vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng.)

a flight suit                 spacewalks                   operate                 good health                 parabolic flights

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply vĩ đại train as an astronaut as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, and are in (1) ________. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them vĩ đại pass a swimming test in (2) ________. They take (3) ________ that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained vĩ đại (4) ________ spacecraft systems and giảm giá khuyến mãi with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory ví that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order vĩ đại perform (5) ________.

Phương pháp giải:

a flight suit (n): phục trang ngay khi bay

spacewalks (n): đi dạo ngoài ko gian

operate (v): vận hành

good health (n): sức mạnh tốt

parabolic flights (n): chuyến cất cánh tạo ra môi trường xung quanh ko trọng lực

Lời giải chi tiết:

1. good health

2. a flight suit

3. parabolic flights

4. operate

5. spacewalks

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply vĩ đại train as an astronaut as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, and are in (1) good health. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them vĩ đại pass a swimming test in (2) a flight suit. They take (3) parabolic flights that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained vĩ đại (4) operate spacecraft systems and giảm giá khuyến mãi with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory ví that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order vĩ đại perform (5) spacewalks.

Tạm dịch: 

NHỮNG PHI HÀNH GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Bất cứ người nào cũng rất có thể ứng tuyển chọn giảng dạy nhằm trở nên phi hành gia nếu như chúng ta đem vày cung cấp thạc sĩ khoa học tập, toán hoặc kỹ sư, kinh nghiệm tay nghề thực hiện phi công và đem sức mạnh chất lượng. Nếu chúng ta được gật đầu đồng ý sẽ có được một trong những quá trình giảng dạy. Giai đoạn trước tiên là đánh giá chúng ta lượn lờ bơi lội nhập bộ đồ áo cất cánh.Họ triển khai những chuyến cất cánh parapol đưa đến biểu hiện ko trọng lượng. Họ cũng học tập nhiều về những hệ thông tàu không khí không giống nhau. Tại quá trình loại nhị chúng ta được giảng dạy nhằm vận hành khối hệ thống tàu không khí và xử lý những trường hợp khẩn cung cấp. Việc đào tạo thông thường được ra mắt nhập chống thực nghiệm hồ nước nước nhằm học tập viên rất có thể thân quen với những hoạt động và sinh hoạt đoàn team nhập môi trường xung quanh ko trọng tải và đã được kích ứng nhằm bước tiến nhập không khí. 

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3.a  Match these space-related idioms vĩ đại meanings. 

(Nối những trở thành ngữ tương quan cho tới ngoài trái đất với những chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

1. over the moon

2. once in a xanh rớt moon

3. out of this world

4. The sky's the limit.

A. occasionally

B. almost without limit

C. delighted

D. amazing

Lời giải chi tiết:

1. Over the moon – delighted (thích thú/ hài lòng/ mừng vẻ)

2. Once in a xanh rớt moon – occasionally (thường xuyên)

3. Out of this world – amazing (ngạc nhiên/ kinh ngạc)

4. The sky’s the limit – almost without limit (gần như ko giới hạn)

Bài 3 b

3b. Now practise saying them with a partner.

(Bây giờ thực hành thực tế thưa với các bạn của doanh nghiệp.)

A: How often bởi you play football?

(Bạn nghịch tặc đá bóng bao lâu một lần?)

B: Oh, once in a xanh rớt moon.

(Ờ, thỉnh phảng phất.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. GAME (Trò chơi) 

Which planet of our solar system is described in each sentence? Guess planets and write their names.

(Hành tinh ranh này nhập hệ mặt mày trời được mô tả trong những câu? Đoán và ghi chép thương hiệu của những hành tinh ranh đó?)

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

1. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter.

_________

2. Nearest vĩ đại the Sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night.

_________

3. The largest planet in our solar system that has more gravity phàn nàn Earth and many storms.

_________

4. This planet has a surface of red dirt and rocks, and there are signs of ancient floods on it.

_________

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years vĩ đại orbit the Sun.

_________

6. This is the only planet in our solar system that is known vĩ đại have life.

_________

7. Called ‘The Jewel of the Solar System', this is the only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

_________

8. The atmospheric temperature of this ‘ice giant' planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

_________

Lời giải chi tiết:

1. Venus 2. Mercury 3. Jupiter 4. Mars
5. Neptune 6. Earth 7. Saturn 8. Uranus

1. This planet is the second brightest object in night sky. Only the moon is brighter.

(Hành tinh ranh này là vật thể sáng sủa loại nhị nhập khung trời về tối. Chỉ xuất hiện trăng sáng sủa hơn)

=> Venus (sao Kim)

2. Nearest vĩ đại the Sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night.

(Gần mặt mày trời nhất, hành tinh ranh này đặc biệt khôn xiết rét về buổi ngày và đặc biệt rét về tối.)

=> Mercury (sao Thủy)

3. The largest planet in our solar system that has more gravity phàn nàn Earth, and many storms.

(Hành tinh ranh lớn số 1 nhập hệ mặt mày trời có rất nhiều trọng tải rộng lớn Trái khu đất và nhiều bão.)

=> Jupiter (sao Mộc)

4. This planet has a surface of red dirt and rocks and there are signs of ancient floods on it.

(Hành tinh ranh này còn có mặt phẳng phủ bui đỏ au và đá và đem những tín hiệu của lũ lụt kể từ thời xưa.)

=> Mars (sao Hỏa)

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years vĩ đại orbit the Sun.

(Hành tinh ranh rét và tối này xa cách Mặt trời nhất và mất mặt 165 năm ngược khu đất nhằm xoay quanh Mặt trời.)

=> Neptune (sao Hải Vương)

6. This is the only planet in our solar system that known vĩ đại have life.

(Đây là hành tinh ranh có một không hai nhập hệ mặt mày trời được biết là đem sự sinh sống.)

=> Earth (Trái Đất)                                    

7. Called "The Jewel of the Solar System", this is only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

(Được gọi là " Trang mức độ của hệ mặt mày trời", đấy là hành tinh ranh có một không hai tuy nhiên những cái vóng xinh đẹp mắt của chính nó rất có thể được bắt gặp kể từ ngược khu đất bằng kính thiên văn. Ngày loại bảy được gọi là sau hành tinh ranh này.)

=> Saturn (sao Thổ)

8. The atmospheric temperature of this "ice giant" planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

(Nhiệt chừng bầu không khí của khối băng kếch xù này rất có thể thấp xuống âm 224 °C, nhiệt độ chừng rét nhất của bất kể hành tinh ranh nào)

=> Uranus (sao Thiên Vương)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Practise saying the statements and short dialogues, then listen vĩ đại the recording and kiểm tra your pronunciation. 

(Thực hành thưa những câu sau và những đoạn thoại cộc, tiếp sau đó nghe băng thu thanh và đánh giá phân phát âm.)

1. – Wow, your backpack is heavy!

      (Woa, phụ vương lô nặng nề quá!)

    – Well, I didn’t put much in it. Just two T-shirts, one pair of jeans, a telescope, and my rock collection!

    (À tớ ko bịa nhiều vật dụng nhập cơ. Chỉ đem nhị áo thun, 1 hình mẫu quần Jeans, một kính thiên văn và cỗ thuế tập đá!)

2. On his farm, his father used vĩ đại have five horses, four cows, four hens, and one mèo.

(Trên trang trại của tớ, tía của ông ấy từng đem 5 con cái ngựa, 4 con cái trườn, tứ gà mẹ, và một con cái mèo.)

3. – What bởi you think the universe includes?

       (Bạn suy nghĩ ngoài trái đất bao hàm những gì?)

    – I think it includes stars, planets, and galaxies.

    (Tôi suy nghĩ bao gồm đem những ngôi sao sáng, những hành tinh ranh và ngoài trái đất.)

4. – Which of the following bởi you think can follow the verb launch vĩ đại size a phrase?

       (Từ này tại đây các bạn suy nghĩ rất có thể theo gót động kể từ "launch" nhằm trở thành một cụm.)

    – I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft.

       (Tôi suy nghĩ cơ là: phóng một vệ tinh ranh tự tạo, phóng 1 thương hiệu lửa và phóng một tàu không khí.)

5. – Can you see anything from there?

      (Bạn rất có thể bắt gặp gì kể từ phía trên không?)

    – Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat.

      (Có, tôi rất có thể bắt gặp một mái ấm nhỏ red color, một quần thể vườn, một cái xe đạp điện, 1 hình mẫu ao, và 1 cái thuyền.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Work in pairs and ask each other:

(Thực hành theo gót cặp và chất vấn nhau.)

 * vĩ đại list the names of the planets in our solar system.

    (liệt kê thương hiệu của những hành tinh ranh nhập hệ mặt mày trời của bọn chúng ta)

*  what you did yesterday. 

    (bạn đã thử gì hôm qua) 

Lời giải chi tiết:

A: How many planets in our solar system? Can you name it?

(Có từng nào hành tinh ranh nhập hệ mặt mày trời? Cậu kể thương hiệu đi ra xem?)

B: There are eight: Venus, Mercury, Jupiter, Mars, Neptune, Earth, Saturn, Uranus.

(Có tám: sao Kim, sao Thủy, sao Mộc, sao Hỏa, sao Hải Vương, Trái Đất, sao Thổ,  sao Thiên Vương.)

A: What did you bởi yesterday?

(Hôm qua chuyện cậu đã thử gì?)

B: I had a picnic in the park with my sisters and went vĩ đại the bookstore vĩ đại buy some novels. How about you?

(Mình lên đường dã nước ngoài ỏe khu dã ngoại công viên với các thiếu nữ và lên đường nhập hiệu sách để sở hữ vài ba cuốn đái thuyết. Còn cậu?)

A: I went vĩ đại school all day and had a small các buổi tiệc nhỏ in the evening.

(Mình tới trường một ngày dài và mang trong mình 1 buổi tiệc nhỏ nhập ban đêm.)