từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

29/05/2020 49,154

Bạn đang xem: từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây

A. Điện trở suất chão dẫn thực hiện sườn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đường kính chão dẫn thực hiện sườn.

C. Hình dạng và độ dài rộng của sườn chão dẫn.

Đáp án C

Φ=BScosαΦ phụ nằm trong hình dạng, độ dài rộng sườn chão (S).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình vuông vắn cạnh 5cm đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 4.10-4 T, kể từ trải qua hình vuông vắn cơ vì chưng 5.10-4 WB. Tính góc hợp ý vì chưng véctơ chạm màn hình kể từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông vắn đó

A. 0°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 2:

Một hình vuông vắn cạnh 5 centimet đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 8.10-4 T. Từ trải qua hình vuông vắn cơ bằng 10-6 Wb. Góc hợp ý vì chưng véc - tơ chạm màn hình kể từ với mặt mày phẳng phiu của hình vuông vắn cơ là

A. 30°.

B. 45°.

C. 60°.

D. 0°.

Câu 3:

Định luật Len - xơ được dùng làm xác định

A. khuôn khổ của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch năng lượng điện kín.

B.  chiều loại năng lượng điện chạm màn hình xuất hiện nay nhập một mạch năng lượng điện kín.

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

C. độ mạnh của loại năng lượng điện chạm màn hình xuất hiện nay nhập một mạch năng lượng điện kín.

D. sự đổi thay thiên của kể từ trải qua một mạch năng lượng điện kín, phẳng phiu.

Câu 4:

Từ trải qua một mạch năng lượng điện dựa vào vào

A. 2 lần bán kính của chão dẫn thực hiện mạch năng lượng điện.

B. năng lượng điện trở suất của chão dẫn.

C. lượng riêng rẽ của chão dẫn.

D. hình dạng và độ dài rộng của mạch năng lượng điện.

Câu 5:

Một sườn chão hình vuông vắn cạnh 5 centimet được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều, B = 0,01 T. Đường mức độ kể từ vuông góc với mặt mày sườn. Quay sườn mang lại mặt mày phẳng phiu sườn tuy vậy song với những chớ mức độ kể từ. Độ đổi thay thiên kể từ thông bằng

A. -20.10-6Wb.

B. -15.10-6Wb.

C. -25.10-6 Wb.

D. -30.10-6 Wb.

Câu 6:

Trong hình vẽ nào là tại đây, kể từ thông gửi vào diện tích S của sườn chão dẫn có mức giá trị lớn số 1 ?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1