trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

Câu hỏi:

12/09/2019 42,640

Bạn đang xem: trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

A. Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

B. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

C. Sục khí H2S nhập hỗn hợp CuCl2.

D. Sục khí H2S nhập hỗn hợp FeCl2.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Chú ý : H2S ko phản xạ với FeCl2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những hóa học đều thuộc tính được với hỗn hợp HCl loãng là?

A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.

B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.

C. FeS, BaSO4, KOH.

D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong những phản xạ chất hóa học, flo chỉ thể hiện tại tính lão hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu ớt.

(c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng thực hiện dung dịch kháng thâm thúy răng.

(d) Trong thích hợp hóa học, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng dần dần theo đuổi loại tự: F, Cl, Br, I.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đúng

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 3:

Cho phản xạ :

NaX(rắn) + H2SO4 (đặc)  to NaHSO4 + HX (khí)

Các hiđro halogenua (HX) rất có thể pha trộn theo đuổi phản xạ bên trên là

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

A. HCl, HBr và HI.

B. HF và HCl

C. HBr và HI

D. HF, HCl, HBr và HI

Câu 4:

Trong chống thử nghiệm, người tao thông thường pha trộn clo vì như thế cách:

A. điện phân rét chảy NaCl.

B. cho hỗn hợp HCl đặc thuộc tính với MnO2, đun rét.

C. điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn.

D. cho F2 đẩy Clra ngoài hỗn hợp NaCl.

Câu 5:

Trong ĐK phù hợp, xẩy ra những phản xạ sau

(a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

(c) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

(d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản xạ bên trên, phản xạ xẩy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)

Câu 6:

Trong chống thử nghiệm, người tao pha trộn oxi vì như thế cách

A. điện phân nước.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.

D. chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.