trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng

Câu hỏi:

30/09/2019 51,155

Bạn đang xem: trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng

C. 0,52μm      

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong thực nghiệm Y-âng về phó quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thiện nhị khe là 0,5 milimet, khoảng cách kể từ nhị khe cho tới mùng để ý là 2 m. Nguồn sáng sủa sử dụng nhập thực nghiệm bao gồm nhị sự phản xạ đem bước sóng λ1=450nm λ2=600nm. Trên mùng để ý, gọi M, N là nhị điểm ở nhị phía đối với vân sáng sủa trung tâm và cơ hội vân trung tâm thứu tự là 7,5 milimet và 22 milimet. Trên đoạn MN, số địa điểm vân sáng sủa trùng nhau của nhị sự phản xạ là

A. 3                           

B. 4                        

C. 2                        

D. 5

Câu 2:

Trong thực nghiệm Y-âng về phó quẹt khả năng chiếu sáng, mối cung cấp sáng sủa phân phát mặt khác nhị sự phản xạ đơn sắc, nhập cơ sự phản xạ red color đem bước sóng  λd=720 nmvà sự phản xạ color lục đem bước sóng λ1 (có độ quý hiếm trong vòng kể từ 500 nm cho tới 575 nm). Trên mùng để ý, thân thiện nhị vân sáng sủa sát nhau nhất và nằm trong color với vân sáng sủa trung tâm đem 8 vân sáng sủa color lục. Giá trị của λ1 là : 

A. 520 nm.                

B. 540 nm.             

C. 560 nm.             

D. 500 nm.

Câu 3:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng bị giã sắc khi trải qua lăng kính.

B. Tổng hợp ý những khả năng chiếu sáng đơn sắc tiếp tục luôn luôn được khả năng chiếu sáng White.

C. Ánh sáng sủa White là láo hợp ý của vô số khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu thay đổi thiên liên tiếp kể từ đỏ ửng cho tới tím.

Xem thêm: nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long là

D. Chỉ đem khả năng chiếu sáng White mới bị bệnh giã sắc khi truyến qua chuyện lăng kính.

Câu 4:

Hiện tượng này sau được phần mềm nhằm đo bước sóng ánh sáng?

A. Hiện tượng phó quẹt.

B. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện.

C. Hiện tượng giã sắc.

D. Hiện tượng quang-phát quang

Câu 5:

Trong thực nghiệm phó quẹt khả năng chiếu sáng của Y-âng, khoảng cách thân thiện 2 khe là 1 trong những milimet, khoảng cách kể từ 2 khe cho tới mùng là 1 trong những m. Nguồn sáng sủa S phân phát khả năng chiếu sáng White đem bước sóng kể từ 0,4μm  đến 0,75μm . Tại điểm M cơ hội vân sáng sủa trung tâm 4 milimet đem bao nhiêu sự phản xạ cho tới vân sáng?

A. 4. 

B. 6.  

C. 7.  

D. 5.

Câu 6:

Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng không biến thành giã sắc khi qua chuyện lăng kính.

B. Mỗi khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đem sắc tố chắc chắn không giống nhau.

C. Lăng kính đem kĩ năng thực hiện giã sắc khả năng chiếu sáng.

D. Ánh sáng sủa White là giao hội của 7 khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ửng, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.