trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra

Câu hỏi:

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra?

Bạn đang xem: trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra

A. Từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây.

B.  Chỉ từ rễ của cây.

C. Chỉ từ một phần thân của cây.

D. Chỉ từ lá của cây.

Đáp án đúng A.

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây (rễ, thân, lá), các tế bào trong các cơ quan sinh dưỡng này sẽ phân hóa và tiến hóa để tạo ra các tế bào mới có các chức năng và tính chất khác nhau, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ của chúng trong cây.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Sinh sản sinh dưỡng là quá trình thực hiện chức năng sinh sản và chức năng sinh dưỡng của một sinh vật để giúp nó duy trì sự sống và phát triển. Ở thực vật, quá trình này được gọi là sinh sản sinh dưỡng của cây.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Trong sinh sản sinh dưỡng của cây, chức năng sinh sản bao gồm quá trình sản xuất hạt, trái và hoa, giúp cây phát triển và tạo ra thế hệ mới. Chức năng sinh dưỡng bao gồm quá trình hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ đất và khí quyển, để tạo ra các phân tử hữu cơ như đường, tinh bột và chất béo, cung cấp năng lượng và tạo ra các cấu trúc khác trong cây như rễ, thân, lá, hoa và quả.

Các quá trình sinh sản sinh dưỡng trong cây được điều khiển bởi các gen trong DNA của cây và các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Các quá trình này phức tạp và diễn ra liên tục trong suốt cuộc đời của cây để giúp nó phát triển, sản xuất hạt, trái và hoa, và duy trì sự sống của mình.

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây (rễ, thân, lá).

Các tế bào trong các cơ quan sinh dưỡng này sẽ phân hóa và tiến hóa để tạo ra các tế bào mới có các chức năng và tính chất khác nhau, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ của chúng trong cây. Ví dụ, các tế bào trong rễ sẽ phân hóa để tạo ra các tế bào tạo nên cấu trúc rễ và các tế bào tạo ra các sợi thần kinh của rễ. Tương tự, các tế bào trong thân và lá sẽ phân hóa để tạo ra các tế bào cấu thành thân cây và lá cây.

Quá trình phân hóa và tiến hóa của các tế bào này được điều khiển bởi các gen trong DNA của cây. Các gen này sẽ được kích hoạt hoặc tắt tại các thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển của cây, từ đó điều chỉnh quá trình phân hóa và tiến hóa của các tế bào.

Khi các tế bào mới được tạo ra, chúng sẽ tiếp tục phát triển và chuyển hóa thành các cấu trúc khác nhau trong cây, như hoa, quả và hạt. Quá trình này diễn ra liên tục trong suốt cuộc đời của cây, giúp nó phát triển và duy trì sự sống của mình.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra? tại chuyên mục Sinh học, Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác liên quan tại website: vpc.org.vn

Xem thêm: he will go out with his friends