trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là

Câu hỏi:

24/02/2020 14,079

Bạn đang xem: trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là

A. Kì trung gian trá.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Trong chu kì tế bào, kỳ trung gian trá là kỳ lâu năm nhất. Tại kỳ trung gian trá, tế bào phát triển, sinh hoạt tính năng sinh lí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong rừng mưa nhiệt đới gió mùa, những cây thân thiện mộc với độ cao vượt qua tầng bên trên của giã rừng nằm trong group thực vật

A. ưa bóng và Chịu đựng hạn.

B. ưa sáng sủa.

C. ưa bóng.

D. chịu rét.

Câu 2:

Các loại hệ sinh thái xanh bên trên Trái Đất được phân loại theo gót xuất xứ bao gồm:

A. hệ sinh thái xanh bên trên cạn và hệ sinh thái xanh bên dưới nước.

B. hệ sinh thái xanh ngẫu nhiên và hệ sinh thái xanh tự tạo.

C. hệ sinh thái xanh nước đậm và hệ sinh thái xanh nước ngọt.

D. hệ sinh thái xanh nước đậm và hệ sinh thái xanh bên trên cạn.

Câu 3:

Mạch loại nhất của ren với tỉ lệ thành phần những loại nucleotit theo thứ tự là A:T:G:X = 1:2:3:4. Khi ren bên trên phiên mã 4 đợt, môi trường thiên nhiên nội bào hỗ trợ 720 nucleotit loại A. Cho biết mạch gốc của ren với X = 3T. Số axit amin nhập chuỗi polipeptit hoàn hảo tự ren bên trên điều khiển và tinh chỉnh tổ hợp là bao nhiêu?

A. 299

B. 599

C. 298

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

D. 598

Câu 4:

Xét 2 cặp gen: cặp ren Aa phía trên cặp NST số 2 và Bb phía trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh dịch với loại ren AaBb khi hạn chế phân, cặp NST số 2 ko phân li ở kì sau I nhập hạn chế phân, cặp NST số 5 phân li thông thường thì tế bào này rất có thể sinh đi ra những loại phú tử nào?

A. AaB, Aab, O.

B. AaB, b hoặc Aab, B.

C. AAB, b hoặc aaB, b.

D. AbBb, O.

Câu 5:

Có 10 tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên vẹn phân liên tục với số đợt như nhau ở vùng sinh đẻ, môi trường thiên nhiên hỗ trợ 2480 NST đơn, toàn bộ những tế bào con cái cho tới vùng chín hạn chế phân vẫn yên cầu môi trường thiên nhiên hỗ trợ tăng 2560 NST đơn. tường không tồn tại trao thay đổi chéo cánh xẩy ra nhập hạn chế phân. Sở NST lưỡng bội của loại là

A. 2n = 4.

B. 2n = 8.

C. 2n = 16.

D. 2n = 32.

Câu 6:

Ở một loại cây, 2 cặp ren A, a và B, b phân li song lập quy đánh giá dạng ngược. Kiểu ren với tất cả A và B mang lại ngược dẹt, loại ren chỉ mất A hoặc B mang lại ngược tròn trặn, loại ren aabb mang lại ngược lâu năm. Lai 2 cây ngược tròn trặn thuần chủng (P), tạo nên ra F1 toàn cây ngược dẹt. F1 tự thụ phấn, tạo nên ra  F2 Cho những cây ngược dẹt F2 giao phấn, tạo nên ra F3 Bao nhiêu Dự kiến tại đây đúng?

(1) F1 dị phù hợp 2 cặp ren.

(2) Các cây ngược dẹt F2 có 4 loại ren.

(3) Ở F3 có 2 loại loại hình.

(4) Ở F3, cây ngược lâu năm lắc tỉ lệ thành phần 181 .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

TÀI LIỆU VIP VIETJACK