trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

Câu hỏi:

24/07/2019 49,426

Bạn đang xem: trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A. nằm trong phương, ngược chiều

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. với phương vuông góc với nhau

Đáp án chủ yếu xác

D. với phương chếch nhau góc 450

Chọn C:

Có phương vuông góc

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. đổi thay thiên tuần trả theo đòi không khí, ko tuần trả theo đòi thời hạn.

C. giao động ngược trộn.

D. giao động nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là không đúng vào lúc nói tới năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên đều theo đòi thời hạn sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy đổi thay thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên theo đòi thời hạn sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy với những lối mức độ là lối cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những lối cong kín xung quanh những lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đổi thay thiên

Câu 3:

Khi giắt tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng với bước sóng  λ1 = 60m. Lúc giắt tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng với bước sóng λ2 = 80m. Khi giắt tiếp nối nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng với bước sóng là

A. 48m.

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

B. 70m.

C. 100m.

D. 140m.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ tê liệt là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tuần trả theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tuần trả theo đòi thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ trường

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

D. 500m

Xem thêm: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây