trong diêm photpho đỏ có ở đâu

Trong diêm, photpho đỏ có ở đâu

A. Thuốc gắn ở đầu que diêm.

Bạn đang xem: trong diêm photpho đỏ có ở đâu

B.Thuốc quẹt ở vỏ bao diêm.

C.Thuốc gắn ở đầu que diêm và thuốc quẹt ở vỏ bao diêm.

Bạn đang đọc: Trong diêm quẹt photpho có ở đâu

D.Trong diêm an toàn không còn sử dụng photpho do nó độc.

Phản ứng xảy ra tiên phong khi quẹt que diêm vào vỏ bao diêm là

A. 4P + 3O2 → 2P2O3

B. 4P + 5O2 → 2P2O5

C. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

D. 2P + 3S → P2S3

Phản ứng xảy ra tiên phong khi quẹt que diêm vào vỏ bao diêm là

A. 4P  +  3O2  ®  2P2O3

B. 4P  +  5O2  ®  2P2O5

C. 6P  +  5KClO3  ®  3P2O5  +  5KCl

D. 2P  +  3S  ®  P2S3

Phản ứng xảy ra dầu tiên khi quẹt que diêm vào vỏ bao diêm là :

A. 4P + 3O2 → 2P2O3

B. 4P + 5O2 → 2P2O5

C. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

D. 2P + 3S → P2S3

Phản ứng xảy ra tiên phong khi quẹt que diêm vào bao diêm là :

A. 4P + 3O2 → 2P2O3

B. 4P + 5O2 → 2P2O5  

C. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

D. 2P + 3S → P2S3

Phản ứng xảy ra tiên phong khi quẹt que diêm vào bao diêm là :

A. 4P + 3O2 → 2P2O3

B. 4P + 5O2 → 2P2O5

C. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

D. 2P + 3S → P2S3

Trong diêm, photpho đỏ có ở đâu ?

A. Thuốc gắn ở đầu que diêm

B. Thuốc quẹt ở vỏ bao diêm

C. Thuốc gắn ở đầu que diêm và thuốc quẹt ở vỏ bao diêm

D. Trong diêm an toàn không còn sử dụng photpho do nó độc

Phản ứng xảy ra tiên phong khi quẹt que diêm vào vỏ bao diêm là

Xem thêm: chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo

A. 4P  +  3O2  ®  2P2O3

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

B. 4P  +  5O2  ®  2P2O5

C. 6P  +  5KClO3  ®  3P2O5  +  5KCl

D. 2P  +  3S  ®  P2S3

Trong diêm, photpho đỏ có ở đây ?

A. Thuốc gắn ở đầu que diêm

B. Thuốc quẹt ở vỏ bao diêm

C. Thuốc gắn ở đầu que diêm và thuốc quẹt ở vỏ bao diêm

D. Trong diêm an toàn không còn sử dụng photpho do nó độc

1. Photpho trắng có cấu trúc polime nên khó nóng chảy và khó bay hơi3. Photpho đỏ rất độc và gây bỏng nặng khi rơi vào da5. Photpho trắng hoạt động hóa học mạnh hơn photpho đỏ
Hợp chất A là chất rắn, có nhiều ứng dụng như : sản xuất thuốc nổ, pháo hoa, sản xuất diêm. Chất A là

A. Kali clorua.

B. Natri clorua.

C. Kali clorat.

D. Natri hipoclorit.

Diêm tiêu chứa :

A. NaNO3

B. KCl

C. Al(NO3)3

D. CaSO4

Diêm tiêu chứa

A. NaNO3

B. KCl

C. Al(NO3)3

D. CaSO­4

1. Al và Fe bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội3. Trong công nghiệp, chiêu thức hiện đại sản xuất axit nitric từ NaNO35. KNO3 được sử dụng làm thuốc nổ không khói7. Photpho đỏ là chất rắn trong suốt, dễ nóng chay, không tan trong nước, tan trong 1 số ít dung môi hữ cơSố phát biểu đúng là :

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

( 1 ) Chất NH4HCO3 được dùng làm bột nở. ( 3 ) Dùng nước đá và nước đá khô để dữ gìn và bảo vệ thực phẩm được xem là bảo đảm an toàn. ( 5 ) Sự thiếu vắng nguyên tố Ca ( ở dạng hợp chất ) nào sau đây gây bệnh loãng xương. ( 7 ) Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có công dụng bảo vệ những sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là O3. Số phát biểu đúng là A. 7

B. 6

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

C. 5 D. 4

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Xem thêm: ở sâu bọ hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng