trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

14/09/2019 61,289

Bạn đang xem: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

A. Nhiệt phân muối bột NH4NO3 cho tới lượng ko thay đổi .

B. Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.

Đáp án chủ yếu xác

C. Đung hỗn hợp NaNO2 và hỗn hợp NH4Cl bão hòa.

D. Đun rét sắt kẽm kim loại Mg với dd HNO3 loãng

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Trong công nghiệp, người tao chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng nhằm nhận được oxi và nitơ và một số trong những khí không giống, vô cơ nhiệt độ phỏng hóa lỏng của niơ thấp rộng lớn của oxi

Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô group này tại đây muốn tạo rời khỏi ăn ý hóa học khí.

A. Li, Mg, Al.

B. Li, H2, Al.

C. H2, O2.

D. O2, Ca, Mg

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô bầu không khí nhận được thành phầm gồm:

A. FeO, NO2, O

B. Fe2O3, NO2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Câu 3:

HNO3 loãng ko thể hiện nay tính oxi hoá khi thuộc tính với hóa học này bên dưới đây?

A. Fe.

B. Fe(OH)2

C. FeO

Xem thêm: this film is more interesting than that one

D. Fe2O3

Câu 4:

N2 thể hiện nay tính khử vô phản xạ với

A. H2

B. O2

C. Li

D. Mg

Câu 5:

Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo nên "khói trắng" , hóa học này còn có công thức hoá học tập là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Câu 6:

Axít HNO3 thể hiện nay tính oxi hoá khi thuộc tính với hóa học này sau đây

A. CuO

B. CuF2

C. Cu

D. Cu(OH)2

Câu 7:

Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:

A. NH3, H2O.

B. NH4+ , OH-.

C. NH3, NH4+ , OH-.

D. NH4+ , OH-, H2O, NH3.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK