trong các phát biểu sau phát biểu nào sai

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong các phát biểu sau phát biểu nào sai

 • Câu hỏi:

  Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?

  • A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện tại tính chất của đơn vị cần thiết vận hành.
  • B. Bản ghi (record): thực chất là sản phẩm của bảng, bao gồm tài liệu về những tính chất của đơn vị được vận hành.
  • C. Kiểu tài liệu (Data Type): là loại của tài liệu lưu nhập một ngôi trường.
  • D. Một ngôi trường rất có thể có tương đối nhiều loại tài liệu.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

Mã câu hỏi: 2654

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn:
 • Để cởi một bảng ở chính sách kiến thiết, tớ lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là mang đến ngôi trường điểm
 • Trong Access Lúc tớ nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Trong cử tuột CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu hình bảng nhập chính sách kiến thiết, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa tuột cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong Lúc tạo ra cấu hình bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ cao thấp của ngôi trường, tớ xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn ngôi trường, tớ thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tớ lựa chọn ngôi trường mong muốn hướng đẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu hình bảng, mong muốn lưu cấu hình nhập đĩa, tớ thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi Lúc mang 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tớ lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tớ thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: this film is more interesting than that one