tổng hợp công thức vật lý 10

Mỗi chương vật lý cơ đều sở hữu thật nhiều công thức yên cầu những em cần ghi ghi nhớ mới nhất rất có thể thực hiện được bài xích. hiểu được trở ngại này, VUIHOC đã hỗ trợ những em tổ hợp những công thức vật lý cơ 10 cả phần 1 và phần 2 tổng số là 7 chương. Các em hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết này nhé!

1. Công thức vật lý cơ 10 Phần 1 – Cơ học

Phần trước tiên VUIHOC được xem là tổ hợp những công thức vật lý cơ 10 học tập kì 1 tuy nhiên những em và được học tập.  

Bạn đang xem: tổng hợp công thức vật lý 10

Công thức vật lý cơ lớp 10

1.1. Công thức vật lý cơ 10 chương 1 – Động học tập hóa học điểm

Ở chương một là động học tập hóa học điểm thì nhập sách sở hữu 4 bài học kinh nghiệm cần thiết. Trong từng bài học kinh nghiệm tiếp tục chứa chấp thật nhiều công thức tương quan cho tới bài học kinh nghiệm cơ. Các em hãy xem thêm công thức vật lý cơ chương 1 tiếp sau đây nhé:

a) Bài 2: Chuyển động trực tiếp đều

- Công thức tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời tầm :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời trung bình

Trong đó: 

 • s màn trình diễn quãng lối đi được (tính bởi vì m)

 • t màn trình diễn thời hạn lên đường được (tính bởi vì s)

 • ($v_1$; $v_1$); ($v_2$; $t_2$) … là vận tốc và thời hạn của từng đoạn tương ứng

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời nhập quy trình vận động trực tiếp đều: v = st = hằng số

Trong cơ véc tơ vận tốc tức thời là một trong những đại lượng vector: v ko đổi

- Công thức xác lập quãng lối dịch chuyển được: $s=v_{tb}.t=vt$

- Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp đều: $x=x_o+s=x_o+vt$

b) Bài 3: Chuyển động trực tiếp chuyển đổi đều

 • Công thức xác lập tốc độ của một fake động:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập tốc độ của một fake động

Trong đó:

 • $v_0$: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) bên trên thời gian t0

 • v: véc tơ vận tốc tức thời bên trên thời gian t (m/s)

- Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

Trong đó:

 • s biểu thị chừng dời của hóa học điểm nhập một khoảng chừng thời hạn kí hiệu là t (m)

 • t biểu thị khoảng chừng thời hạn cực kỳ nhỏ, ngay sát tiến bộ cho tới 0 (s)

- Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời bên trên một thời điểm: $v=v_o+at$

- Công thức xác lập quãng lối dịch chuyển của vật: s = v_{ot} +\frac{at^{2}}{2}

 • Công thức màn trình diễn côn trùng tương tác thân thuộc a,v và s :
  v^{2} + v_{0}^{2} = 2as \Rightarrow |v| = \sqrt{v_{0}^{2} + 2as} ; a = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2s}; s = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2a}

 • Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp chuyển đổi đều:
  x = x_{0} + v_{0}(t - t_{0}) + \frac{a(t - t_{0})^{2}}{2}  

  Nếu tao lấy t0 = 0 thì
  x = x_{0} + v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện nhập đề thi đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

c) Bài 4: Sự rơi tự động do

 • Công thức xác lập tốc độ của việc rơi tự tại được màn trình diễn như sau: $a=g=9,8m/s^2(\approx 10m/s^2)$

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời rơi tự tại của một vật : $v=g.t$

 • Công thức xác lập quãng lối rơi tự tại của một vật: $s=\frac{gt^2}{2}$

 • Công thức xác lập thời hạn rơi tự tại của một vật: $t_r=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

 • Công thức xác lập vận tốc của vật rơi khi chạm đất: $v=g.t_r=\sqrt{2gh}$

 • Công thức xác lập quãng lối dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n là:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập quãng lối dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n

 • Công thức xác lập quãng lối đi được nhập n giây cuối cùng: $\Delta S_n=h-\frac{1}{2}g(t_r-n)^2$

d) Bài 5: Chuyển động tròn trặn đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn trặn đều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn trặn đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời góc:
  \omega = \frac{a}{T} = \frac{v}{r} = \frac{2\pi }{T} = 2\pi .f (rad/s)

 • Công thức xác lập tần số của vận động tròn trặn đều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập tần số của vận động tròn trặn đều

 • Công thức xác lập sự cân đối của tốc độ phía tâm:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập sự cân đối của tốc độ phía tâm

1.2. Công thức vật lý cơ 10 chương 2 – Động lực học tập hóa học điểm

Về chương 2 thì sở hữu 4 bài xích cần thiết chú ý bao gồm:

a) Tổng phù hợp và phân tách lực

 • Công thức xác lập 2 lực đều nhau tạo ra cùng nhau 1 góc: $F=2.F_1.cos\frac{1}{2}$

 • Công thức xác lập 2 lực ko đều nhau tạo ra cùng nhau 1 góc:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập 2 lực ko đều nhau tạo ra cùng nhau 1 góc

 • Điều khiếu nại khi một hóa học điểm cân nặng bằng:

Điều khiếu nại khi một hóa học điểm cân đối - công thức vật lý cơ lớp 10

b) 3 toan luật hấp dẫn

 • Công thức toan luật II Newton: 

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật II Newton

 • Công thức toan luật III Newton:

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật III Newton

c) Định luật vạn vật hấp dẫn

- Công thức xác lập lực hấp dẫn:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực hấp dẫn

Trong đó: 

 • G = 6,67 . 10-11 N.m2kg2

 • m1, mét vuông màn trình diễn lượng của 2 vật

 • R màn trình diễn khoảng cách thân thuộc 2 vật đó

- Công thức xác lập tốc độ trọng ngôi trường :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tốc độ trọng trường

Trong đó:

 • M = 6.1024 đó là lượng của trái ngược đất
 • R = 6400km = 6400000m đó là nửa đường kính của trái ngược đất
 • h màn trình diễn chừng cao của vật đối với mặt mũi đất

d) Lực đàn hồi của lốc xoáy và toan luật Húc:

- Công thức toan luật Húc :

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật Húc

Trong đó: 

 • k thể hiện nay chừng cứng của lò xo
 • |l| màn trình diễn chừng biến dị của lò xo

- Công thức xác lập lực đàn hồi của lò xo:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực đàn hồi của lò xo

1.3. Công thức về Lực quái sát

- Công thức tính lực quái sát:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính lực quái sát

Trong đó:

 • biểu trình diễn thông số quái sát
 • N màn trình diễn áp lực đè nén (chính là lực nén của vật này lên vật kia)

- Công thức tính lực quái sát khi vật ở ngang :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính lực quái sát khi vật ở ngang

Về chừng lớn:

 • F = Fkéo - Fms
 • Fkéo = m.a
 • Fms = .m.g

=> Khi vật dịch chuyển theo đuổi quán tính chủ quan thì Fkéo = 0 

- Công thức xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng một lực kéo:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng một lực kéo

 • Công thức xác lập lực khi một vật chịu đựng ứng dụng của 3 lực :

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực khi một vật chịu đựng ứng dụng của 3 lực

Với: 

 • N = Pcos 
 • F = Psin

Theo khái niệm tao có: 

Fms = .N =  .P.cos

Suy ra: Fhl = F - Fms = Phường sin - .P.cos

Theo toan luật II Newton:

 • Fhl = ma
 • P = mg

=> quái = mgsin - .mgcos

⇔ a = g(sin - .cos)

1.4. Công thức vật lý cơ chương 3 – Cân bởi vì và vận động của hóa học rắn

- Chương 3 bao gồm 2 bài xích với những công thức cần thiết như sau :

 • Công thức cân đối của vật rắn khi cần chịu đựng ứng dụng của 2 lực ko tuy vậy song :

Công thức Vật lý lớp 10 cân đối của vật rắn khi cần chịu đựng ứng dụng của 2 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Cùng giá

 • Cùng chừng lớn

 • Cùng ứng dụng nhập 1 vật 

 • Ngược chiều

- Công thức cân đối của một vật rắn khi cần chịu đựng ứng dụng của tất cả 3 lực ko tuy vậy song:

Công thức Vật lý lớp 10 cân đối của một vật rắn khi cần chịu đựng ứng dụng của tất cả 3 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Ba lực đồng phẳng

 • Ba lực đồng quy 

 • Hợp lực của cả hai lực cần cân đối đối với lực loại 3

- Công thức tính vật cân nặng bằng: M = F.d (Momen lực)

Trong đó: 

 • F - Lực thực hiện vật quay
 • d - cánh tay đòn (biểu trình diễn khoảng cách xác lập kể từ vật cho tới trục quay)

- Công thức xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều

1.5. Công thức vật lý cơ 10 chương 4 – Các toan luật bảo toàn

 Chương 4 với 5 bài học kinh nghiệm cần thiết, VUIHOC tiếp tục tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4 chú ý như sau:

- Công thức xác lập xung động và xung của lực:

 • Xung động: 

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính xung động của vật

 • Xung của lực: đó là chừng biến chuyển thiên động lượng nhập một khoảng chừng thời hạn t

Xung của lực - công thức vật lý cơ lớp 10

- Công thức xác lập động lượng và toan luật bảo toàn động lượng:

Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập):
Va chạm mềm: Sau khi 2 vật chạm va tiếp tục bám nhập nhau và vận động với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời là v 

+ Va chạm đàn hồi: Sau khi 2 vật chạm va sẽ không còn bám nhập nhau tuy nhiên nằm trong vận động với véc tơ vận tốc tức thời mới nhất là v1, v2

+ Chuyển động bởi vì phản lực:

Trong đó: 

 • m, v - Khối lượng của khí phụt đi ra với véc tơ vận tốc tức thời v
 • M.V - Khối lượng M của thương hiệu lửa vận động với véc tơ vận tốc tức thời V sau thời điểm tiếp tục phụt khí

- Công thức xác lập công và công suất:

Xem thêm: Những lý do bạn không nên bỏ qua giày Sneaker

+ Công thức tính công: $A = F.s.cos$

Trong đó:

 • F - lực ứng dụng lên vật
 • góc tạo hình bởi vì lực F cùng theo với phương fake dời (nằm ngang)
 • s - chiều lâu năm quãng lối vận động (m)

+ Công thức tính công suất:  

P = At ( t màn trình diễn thời hạn triển khai công) 

 • Công thức xác lập động năng:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập động năng

Trong đó: 

 • Q màn trình diễn sức nóng lượng chiếm được hoặc toả đi ra (J)

 • m màn trình diễn lượng (kg)

 • c màn trình diễn sức nóng dung riêng biệt của hóa học cơ (J/(kg.K))

 • t màn trình diễn chừng biến chuyển thiên sức nóng chừng (tính bởi vì chừng C hoặc K)

- Công thức xác lập thế năng bao gồm sở hữu thế năng trọng ngôi trường nằm trong thế năng đàn hồi:

+ Thế năng trọng trường:

Trong đó: 

 • M - lượng của vật

 • h - chừng cao của vật cơ so với gốc thế năng

 • g - 9,8 m/s2 (hoặc 10 m/s2)

 • Định lý thế năng:

word image 15128 46

+ Công thức xác lập cơ năng :

 • Cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường

 • Cơ năng của một vật tuy nhiên cần chịu đựng ứng dụng của lực đàn hồi:

W = \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}k(\Delta l)^{2}

Trong một hệ xa lánh, bên trên từng điểm thì cơ năng được bảo toàn

2. Các công thức vật lý cơ 10 Phần 2 – Nhiệt học

Tiếp theo đuổi phần cơ học tập thì tất cả chúng ta nằm trong khối hệ thống tổng hợp công thức vật lý 10 kì 2 phần sức nóng học tập. Tại phần sức nóng học tập sở hữu những bài học kinh nghiệm ngắn thêm một đoạn vì thế thì những công thức cũng thấp hơn đáng chú ý đối với phần cơ học tập phía trên với 3 chương cần thiết như sau:

2.1. Công thức vật lý cơ 10 chương 5 – Chất khí

Về chương hóa học khí này thì tao chỉ có một bài học kinh nghiệm với 3 công thức cần thiết cần thiết Note bên dưới đây:

 • Công thức về toan luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt (trong quy trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý cơ lớp 10 về toan luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt

 • Công thức toan luật Sác – lơ (quá trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật Sác – lơ

 • Công thức phương trình hiện trạng khí lý tưởng:

Công thức vật lý cơ lớp 10 phương trình hiện trạng khí lý tưởng

Trong đó:

 • p - áp suất khí 

 • V - thể tích khí

 • Nhiệt chừng khí (độ K được xem bởi vì chừng C + 273)

Đăng ký tức thì sẽ được những thầy cô ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng và thi công suốt thời gian ôn thi đua sớm tức thì kể từ bây giờ

2.2. Công thức vật lý cơ 10 chương 6 – Thương hiệu của sức nóng động lực học

Ở chương 6 - hạ tầng của sức nóng động lực học tập này thì từng công thức vật lý cơ 10 của chương này đều ở gọn gàng nhập 2 bài học kinh nghiệm với những công thức cần thiết bên dưới đây:

- Công thức xác lập sức nóng lượng của quy trình truyền nhiệt:

\Delta U = Q

Biểu thức:

Q = m.c.\Delta t \Rightarrow \sumQtỏa = \sumQthu

Trong đó:

Q - Nhiệt lượng thu nhập hoặc lan đi ra (J)

m - Khối lượng (kg)

c - Nhiệt dung riêng biệt của hóa học (J/kg.K)

\Deltat - chừng biến chuyển thiên sức nóng chừng (độ C hoặc chừng K)

- Công thức tính triển khai công:

A = p.\Delta V = \Delta U

Trong đó: 

 • p - áp suất của khí (N/m2)
 • \DeltaV - chừng biến chuyển thiên thể tích (m3)

Các quy thay đổi về đơn vị chức năng áp suất cần thiết lưu ý:

 • 1 N/m2 = 1 page authority (paxcan)
 • 1 atm = 1,013.105 pa
 • 1 at = 0,981.105 pa
 • 1 mmHg = 133 page authority = 1 tor
 • 1 HP = 746W

- Công thức về nguyên tắc I của sức nóng động lực học:

\Delta U = A + Q

Các quy ước tương quan cho tới vệt vô nằm trong cần thiết cần thiết nhớ:

 • Q > 0: hệ nhận sức nóng lượng

 • Q < 0: hệ truyền sức nóng lượng

 • A > 0: hệ nhận công

 • A < 0: hệ triển khai công

2.3. Công thức vật lý cơ chương 7 lớp 10 – Chất rắn và hóa học lỏng. Sự fake thể

Về chương 7 là hóa học rắn và hóa học lỏng tương đương quy trình fake thể thì sở hữu những bài học kinh nghiệm cần thiết với những công thức chú ý tiếp sau đây :

- Công thức tương quan cho tới chừng biến dị tỷ đối đàn hồi:

\varepsilon = \frac{|l - l_{0}|}{l_{0}} = \frac{|\Delta l|}{l_{0}}

 • l0 - chiều lâu năm khi đầu
 • l - chiều lâu năm sau thời điểm bị biến chuyển dạng
 • \Deltal - chừng biến chuyển thiên của chiều lâu năm (độ biến chuyển dạng)

- Công thức về ứng suất biến dị của lực đàn hồi :

Công thức vật lý cơ lớp 10 về ứng suất biến dị của lực đàn hồi

 • Công thức xác lập toan luật Húc tương quan cho tới biến dị cơ của vật rắn :

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập toan luật Húc

 • Công thức xác lập lực đàn hồi:

Ta có:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực đàn hồi

Trong đó: 

E = 1a ⇒ a = 1E (E đó là hiệu suất đàn hồi hoặc hiệu xuất Y-âng)

k = Esl0 (với S là thiết diện của vật đó) 

 • Công thức xác lập sự giãn nở của hóa học rắn :

word image 15128 61

Với màn trình diễn thông số nở lâu năm của vật rắn tính bởi vì đơn vị chức năng 1/K hoặc K-1

 • Công thức xác lập sự nở khối của hóa học rắn :

word image 15128 62

 • Công thức xác lập sự nở tích của hóa học rắn :

word image 15128 63

Với d màn trình diễn 2 lần bán kính thiết diện của vật rắn

 • Công thức chuyển đổi lượng riêng biệt của một hóa học rắn :

     \frac{1}{D} = \frac{1}{D_{0}}(1 + 3\alpha \Delta t) \Rightarrow D = \frac{D_{0}}{1 + 3\alpha \Delta t}

 • Công thức xác lập trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng:
  f = \sigma l (N)

Trong đó: 

 • biểu trình diễn thông số căng mặt phẳng (N/m)

 • l = \pi.d màn trình diễn chu vi của lối tròn trặn số lượng giới hạn mặt mũi thông thoáng hóa học lỏng (m)

 • Khi nhúng một cái vòng nhập vào một hóa học lỏng thì sẽ sở hữu 2 trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng cơ lên cái vòng

 • Tổng trương lực mặt phẳng của hóa học mặt phẳng hóa học lỏng lên cái vòng

Fcăng = Fc = Fkéo - Phường (N)

Trong đó: 

Fkéo là lực ứng dụng hùn nhấc cái vòng thoát ra khỏi hóa học lỏng (N)

P đó là trọng lượng của cái vòng đó

 • Tổng chu vi ngoài và chu vi nhập của cái vòng đó:

Với D màn trình diễn 2 lần bán kính ngoài, d màn trình diễn 2 lần bán kính trong 

 • Công thức xác lập độ quý hiếm thông số căng bên trên mặt phẳng của hóa học lỏng:

word image 15128 68

 • Độ chênh chênh chếch của mực hóa học lỏng bởi mao dẫn:  

Trong đó: 

 • (N/m) màn trình diễn thông số căng mặt phẳng của hóa học lỏng 

 • (N/m3) màn trình diễn lượng riêng biệt của hóa học lỏng 

 • g (m/s2) màn trình diễn tốc độ trọng trường

 • d (m) màn trình diễn 2 lần bán kính nhập của ống

 • h (m) màn trình diễn chừng dơ lên hoặc hạ xuống

 • Nhiệt rét chảy riêng biệt đó là sức nóng lượng cần hỗ trợ nhằm mục tiêu thực hiện rét chảy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng của một hóa học rắn kết tinh anh khi ở sức nóng nhiệt độ chảy (hay gọi được gọi là sức nóng rét chảy).

Ký hiệu: λ (J/kg)

Nhiệt lượng của toàn cỗ vật rắn với lượng m cảm nhận được kể từ ngoài trong lúc ra mắt quy trình rét chảy: Q = m λ

 • Nhiệt hóa tương đối (còn nói một cách khác là sức nóng hóa tương đối riêng) đó là sức nóng lượng cần truyền cho 1 đơn vị chức năng lượng hóa học lỏng nhằm mục tiêu hùn nó fake trở thành tương đối ở một sức nóng chừng và được xác lập.

Ký hiệu: L (J/kg)

Nhiệt lượng khi một lượng m hóa học lỏng cảm nhận được kể từ ngoài xuyên suốt quy trình hóa tương đối ở một sức nóng chừng xác lập là: Q = L.m.

 • Độ độ ẩm tỉ đối (hay thường hay gọi là nhiệt độ tương đối): f = \frac{a}{A} 100%

Trong cơ a và A được lấy cộng đồng ở một sức nóng chừng.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

Đăng ký học tập demo không lấy phí ngay!!

Công thức vật lý cơ 10 là một trong những phần kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với những bài xích thi đua vật lý cơ bởi vì thật nhiều bài xích tập luyện được vận dụng phụ thuộc vào công thức tiếp tục biết. Tuy nhiên, việc ghi nhớ từng công thức nhập bài xích cực kỳ khó khăn nên VUIHOC tiếp tục viết lách nội dung bài viết này nhằm mục tiêu tổ hợp cho những em công thức vật lý cơ 10 cả hai phần cơ học tập và sức nóng học tập. Để học tập tăng nhiều kiến thức và kỹ năng của môn Vật lý cũng như các môn học tập không giống thì những em rất có thể truy vấn vpc.org.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì giờ đây nhé!