toán lớp 5 trang 71, 72

Giải bài bác tập luyện trang 71, 72 SGK Toán lớp 5: Chia một trong những thập phân mang lại một trong những thập phân – Luyện tập

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 71, 72

Hướng dẫn giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán lớp 5 tập luyện 1: Chia một trong những thập phân mang lại một trong những thập phân

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 19,72 : 5,8 b) 8,216 : 5,2

c) 12,88 : 0,25 d) 17,4 : 1,45

Câu 2: hiểu 4,5 lít dầu nặng trĩu 3,42 kilogam. Hỏi 8 lít dầu trọng lượng từng nào kg?

Câu 3: May từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 2,8 m vải vóc. Hỏi với 429,5 m vải vóc may được rất nhiều nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo như vậy và còn quá từng nào mét vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-5-chia-mot-so-thap-phan-cho-mot-so-thap-phan-a

Câu 2:

Một lít dầu hỏa nặng

3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg)

8 lít dầu nặng:

0,76 × 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08 kg

Câu 3:

429,5 m vải vóc may được rất nhiều nhất:

429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo)

Và sót lại 0,3928 × 2,8 = 1,09 mét vải

Đáp số: 153 cỗ ăn mặc quần áo và dư 1,09 mét vải

Hướng dẫn giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 tập luyện 1: Luyện tập luyện

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 17,55 : 3,9 b) 0,603 : 0,09

c) 0,3068 : 0,26 d) 98,156 : 4,63

Câu 2: Tìm x

a) x × 1,8 = 72

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

Câu 3: Biết 5,2 lít dầu trọng lượng 3,952 kilogam. Hỏi với từng nào lít dầu nếu như bọn chúng trọng lượng 5,32 kg?

Câu 4: Tìm số dư của quy tắc phân chia 218 : 3,7, nếu như chỉ lấy cho tới nhị chữ số tại đoạn thập phân của thương.

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-5-chia-mot-so-thap-phan-cho-mot-so-thap-phan-b

Câu 2: Tìm ×

a) x × 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

x × 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

x × 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28

Câu 3:

Tóm tắt:

5,2 lít : 3,952 kg

? lít : 5,32 kg

Giải:

Một lít dầu hỏa cân nặng nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32 kilogam thì nặng:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít

Câu 4

giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-5-chia-mot-so-thap-phan-cho-mot-so-thap-phan-c

Số dư là 0,033

Vì loại kể từ chữ số 8 ở mặt hàng đơn vị chức năng của số bị phân chia xuống tớ thấy số dư là 33

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng