toán lớp 5 luyện tập trang 72

Các em giải toán lớp 5 trang 72 bài 1, 2, 3, 4. Luyện tập để tiếp tục ôn luyện các kiến ​​thức toán đã học với các dạng bài toán sau: Đặt tính rồi tính, tìm x, tìm số dư. mặt sau của hoạt động. Phép chia và giải câu đố để nắm vững hơn các kiến ​​thức cơ bản về số thập phân, để làm các bài tập nâng cao hơn.

Bài viết liên quan

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 72

  • Giải toán lớp 5 trang 72 phần luyện tập thường gặp bài 1, 2, 3, 4
  • Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài luyện tập 1, 2, 3, 4
  • Giải toán lớp 5 trang 71, 72 VBT tập 2 Luyện tập chung, bài 137
  • Giải bài 4 Trang 72 SGK Toán 5 luyện tập
  • Giải toán lớp 5 trang 72, 73 VBT tập 2 Bài tập 138

=> Xem thêm các bài toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5

Giải bài tập trang 72 SGK Toán 5 Luyện tập – Gồm các phương pháp giải

Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 5, Luyện tập
Đề tài:
Tính rồi tính:
a) 17,55 : 3,9; b) 0,603 : 0,09;
c) 0,3068 : 0,26; đ) 98,156 : 4,63.

Phương pháp giải:
Để chia một số thập phân cho một số thập phân, hãy làm như sau:
– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số bị chia, rồi chuyển dấu thập phân của số bị chia sang phải bao nhiêu chữ số.
– Bỏ dấu phẩy ở số bị chia rồi thực hiện phép chia như khi chia cho một số tự nhiên.

=> Xem lại hướng dẫn cách chia một số thập phân cho một số thập phân trong phần: Giải toán 1 – Giải bài tập trang 71 SGK Toán 5 .

Hồi đáp:

giai đoạn 1 trang 72 sgk 5

Giải bài 2 trang 72 SGK Toán 5 Luyện tập
Đề tài:
Tìm x:
Một) x x 1,8 = 72;
b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;
c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Phương pháp giải:
– Rút gọn vế phải nhân hai số thập phân.
– Muốn tìm thừa số chưa biết ta chia tích cho thừa số đã biết để tìm x.

Hồi đáp:
Một) x x 1,8 = 72 b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02
x = 72 : 1,8 x x 0,34 = 1,2138
x = 40. x = 1,2138 : 0,34
x = 3,57.

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08
x x 1,36 = 19,4208
x = 19,4208 : 1,36
x = 14,28.

Giải bài 3 trang 72 SGK Toán 5 Luyện tập
Đề tài:
Biết 5,2l dầu nặng 3,952kg. Có bao nhiêu lít dầu nếu chúng nặng 5,32kg?

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính khối lượng của 1 lít dầu hỏa, bằng cách lấy khối lượng của 5,2 lít dầu chia cho 5,2.
– Bước 2: Tìm số lít dầu khi khối lượng của chúng là 5,32 kg, bằng cách lấy 5,32 kg chia cho khối lượng của 1 lít dầu hỏa.

Hồi đáp:
1 lít dầu hỏa nặng bao nhiêu kg?
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
Số lít dầu là:
5,32 : 0,76 = 7 (l)
Đáp số: 7 lít dầu hỏa.

Giải bài 4 trang 72 SGK Toán 5 Luyện tập
Đề tài:
Tìm phần dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Phương pháp giải:
Để tìm phần còn lại của phần, hãy làm theo các bước sau:
– Bước 1: Thực hiện phép chia như bình thường; lấy kết quả của thương đến hai chữ số thập phân.
– Bước 2: Tìm số dư bằng cách đặt dấu phẩy vào số bị chia.

Xem thêm: ở nhiệt độ thường kim loại al tác dụng được với dung dịch

Hồi đáp:

Giai đoạn 4 trang 72 SGK toán 5

Viết thẳng một nét từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số chia (như hình vẽ trên) ta thấy số dư là 0,033.
Thử lại: 58,91 x 3,7 + 0,033 = 217,967 + 0,033 = 218.
Vậy phần dư của phép chia 218 : 3,7 nếu ta chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,033.

Giải Toán Lớp 5 Trang 72 SGK, Luyện Tập (Ngắn)

Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 5, luyện tập

Bài học trang 72. Sách 5 bài

Giải bài 2 trang 72 SGK toán 5 luyện tập

Bài học trang 72. Sách 5 bài

Giải bài 3 trang 72 SGK Toán 5, luyện tập

Bài học trang 72. Sách 5 bài

Trong chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo lường, trong đó Hecta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 29, 30 để học tốt môn toán lớp 5.

Giải bài 4 trang 72 SGK Toán 5 luyện tập

Chúng tôi đặt phép tính:
Bài học trang 72. Sách 5 bài
Vì chữ số 8 ở hàng đơn vị của số chia nên ta thấy 33 dư 0,033.

Dưới đây là gợi ý Giải bài tập trang 72 SGK Toán 5, Luyện tập chi tiết đầy đủ. Các em chuẩn bị trước nội dung phần Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5 qua phần Lời giải SGK toán lớp 5 trang 72 và Cùng luyện tập trang 73 SGK Toán 5 qua phần Giải toán lớp 5 trang 73 cùng luyện tập để học tốt môn Toán 5 hơn.

Hãy cùng xem kỹ nội dung của phần Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Một nội dung rất quan trọng trong chương trình học toán lớp 5.


Xem thêm: tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi