tính phần trăm khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng với mọi bài xích tập luyện tương quan là 1 trong trong mỗi chủ thể trọng tâm của lịch trình hóa lớp 10 và lớp 11. Vậy ví dụ công thức tính bộ phận Phần Trăm theo đòi lượng là gì? Lý thuyết công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10?… Trong nội dung nội dung bài viết cụ thể sau đây, DINHNGHIA.VN tiếp tục ra mắt cho tới các bạn những công thức tính phần trăm khối lượng, nằm trong lần hiểu nhé!. 

Phần trăm lượng là gì?

 • Phần trăm lượng tiếp tục cho biết thêm tỷ trọng Phần Trăm của từng nhân tố vô thích hợp hóa chất.
 • Muốn lần Phần Trăm lượng thì tớ nên biết lượng mol của những nhân tố vô thích hợp hóa học theo đòi gam/mol Hay là số gam của những hóa học tạo ra trở thành hỗn hợp.
 • Phần trăm lượng được xem với 1 công thức đơn giản và giản dị, này là lấy lượng của nhân tố (hay hóa học tan) phân chia mang đến lượng của thích hợp hóa học (hay dung dịch).

Công thức tính bộ phận Phần Trăm theo đòi khối lượng 

Công thức tính phần trăm khối lượng hóa học

Bạn đang xem: tính phần trăm khối lượng

%A = \(\frac{m_{A}}{m_{hh}}\).100%

%B = \(\frac{m_{B}}{m_{hh}}\).100%

%C = \(\frac{m_{C}}{m_{hh}}\).100%

Trong đó:

\(m_{hh} = m_{A} + m_{B} + m_{C}…\)

Công thức tính phần trăm khối lượng vô dung dịch

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\).100%

\(m_{ct} = \frac{m_{dd}}{100}\).C%

\(m_{dd}\) = (\(m_{ct}\).100%) : C%

Công thức tính lượng riêng

\(d = \frac{m_{dd}}{V}\) (g/ml)

Công thưc tính mật độ mol/lit (\(C_{M}\))

\(C_{M} = \frac{n}{V}\)

Trong đó:

 • n: số mol hóa học tan vô hỗn hợp (mol)
 • V: thể tích hỗn hợp (lít)

Công thức tính Phần Trăm theo đòi thể tích (hay Phần Trăm theo đòi số mol)

Công thức tính Phần Trăm theo đòi thể tích hoặc công thức tính Phần Trăm theo đòi số mol 

%A = \(\frac{n_{A}}{n_{hh}}\).100%

Trong đó: \(n_{hh} = n_{A} + n_{B} + n_{C} +…\)

Công thức contact thân ái C%, \(C_{M}\) và lượng riêng biệt D

\(C_{M} = \frac{10.D}{M}\).C%

\(\Leftrightarrow\) C% = \(\frac{C_{M}.M}{10.D}\)

Cách tính phần trăm khối lượng thông thường dùng

Tính Phần Trăm lượng lúc biết khối lượng

 • Bước 1: Tính lượng mol của thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\)
 • Bước 2: Tính số mol nguyên vẹn tử của từng nhân tố với chứa chấp trong một mol thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\). 1 mol phân tử \(A_{x}B_{y}\) có: x mol nguyên vẹn tử A và hắn mol nguyên vẹn tử B.
 • Tính lượng những nhân tố chứa chấp trong một mol thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\).
  • \(m_{A} = x.M_{A}\)
  • \(m_{B} = x.M_{B}\)
 • Thực hiện nay tính Phần Trăm theo đòi lượng của từng nhân tố theo đòi công thức:
  • %\(m_{A}\) = \(\frac{m_{A}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • %\(m_{B}\) = \(\frac{m_{B}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • Hoặc %\(m_{B}\) = 100% – %\(m_{A}\)

Tính Phần Trăm lượng lúc không biết khối lượng

Bước 1: Xác toan phương trình tính phần trăm khối lượng vô thích hợp chất

 • Viết phương trình Khi chính thức giải bài xích toán: Phần Trăm lượng = (khối lượng mol nguyên vẹn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.
 • Đơn vị của nhị độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
 • Khi đề bài xích ko mang đến lượng, chúng ta có thể dùng lượng mol nhằm tính phần trăm khối lượng của nhân tố.

Bước 2: Viết công thức hóa học

 • Nếu đề bài xích ko mang đến công thức chất hóa học của từng thích hợp hóa học, tất cả chúng ta cần được ghi chép bọn chúng đi ra. 
 • Nếu đề bài xích mang đến công thức chất hóa học thì bỏ dở công đoạn này và gửi cho tới bước “Tìm lượng của từng nguyên vẹn tố”.

Bước 3: Tìm lượng của từng nhân tố vô thích hợp hóa học. 

 • Tra trọng lượng phân tử của từng nhân tố vô công thức chất hóa học bên trên bảng tuần hoàn
 • Khối lượng nhân tố thông thường được ghi chép bên dưới ký hiệu chất hóa học. 
 • Viết đi ra lượng của từng nhân tố vô thích hợp hóa học.

Bước 4: Nhân nguyên vẹn tử khối với tỷ số mol.

 • Xác toan số mol (tỷ số mol) của từng nhân tố vô thích hợp hóa chất. 
 • Tỷ số mol được xem vày số lượng nhỏ bên dưới vô công thức chất hóa học của thích hợp hóa học. Nhân nguyên vẹn tử khối của từng nhân tố với tỷ số mol.

Bước 5: Tính lượng tổng của thích hợp hóa học. 

 • Cộng lượng của toàn bộ nhân tố vô thích hợp hóa học.
 • Có thể tính lượng tổng của thích hợp hóa học trải qua những lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Con số này được xem là khuôn mẫu số vô phương trình Phần Trăm lượng.

Bước 6: Xác toan lượng nhân tố cần thiết tính phần trăm khối lượng. 

 • Khi đề bài xích đòi hỏi lần “phần trăm khối lượng”, tức thị các bạn cần lần lượng của một nhân tố ví dụ vô thích hợp hóa học theo đòi tỷ trọng Phần Trăm với tổng lượng của toàn bộ những nhân tố. 
 • Xác toan và ghi chép đi ra lượng của nhân tố cơ. Khối lượng này là lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Số này đó là tử số vô phương trình Phần Trăm lượng.

Bước 7: Thay những đổi mới số vô phương trình Phần Trăm lượng. 

Sau Khi xác lập giá tốt trị của từng đổi mới số, chỉ việc thay cho chúng nó vào phương trình được xác lập vô bước đầu tiên tiên: 

Phần trăm lượng = (khối lượng mol nguyên vẹn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.

Bước 8: Tính Phần Trăm lượng. 

Bây giờ phương trình đang được điền giàn giụa, các bạn chỉ việc tính phần trăm khối lượng. 

Lấy lượng của nhân tố phân chia mang đến tổng lượng thích hợp hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là Phần Trăm lượng của nhân tố vô thích hợp hóa học.

lý thuyết công thức tính phần trăm khối lượng và bài xích tập luyện

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

Bài tập luyện về công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10

Bài 1: Oxi hoá trọn vẹn 0,135 gam thích hợp hóa học cơ học A rồi mang đến thành phầm theo thứ tự qua quýt bình 1 chứa chấp \(H_{2}SO_{4}\) quánh và bình 2 chứa chấp KOH, thì thấy lượng bình 1 tăng thêm 0,117 gam, bình 2 gia tăng 0,396 gam. Tại thử nghiệm không giống, Khi nung 1,35 g thích hợp hóa học A với CuO thì nhận được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính bộ phận Phần Trăm của những nhân tố vô phân tử hóa học A.

Cách giải

Khối lượng bình 1 tăng là lượng của \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow n_{H} = 2n_{H_{2}O} = \frac{2.0,117}{18} = 0,013\, mol\)

Khối lượng bình 2 tăng là lượng của \(CO_{2}\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = \frac{0,396}{44} = 0,009\, mol\)

Số mol N vô 0,135 gam thích hợp hóa học cơ học A là : 

\(n_{N} = n_{N_{2}} = \frac{2.0,112}{22,4.10} = 0,001\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,009}{0,135}\).100% = 80%

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,0013}{0,135}\).100% = 9,63%

%\(m_{N}\) = \(\frac{14.0,001}{0,135}\).100% = 10,37%

%\(m_{O}\) = 100% – (80% + 9,63% + 10,37%) = 0%

Bài 2: Oxi hóa trọn vẹn 0,6 gam thích hợp hóa học cơ học A nhận được 0,672 lit khí \(CO_{2}\) (đktc) và 0,72 gam \(H_{2}O\). Tính bộ phận Phần Trăm lượng của những nhân tố vô phân tử hóa học A?

Cách giải

Oxi hóa A nhận được \(CO_{2}\) và \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow\) thích hợp hóa học A với C, H hoàn toàn có thể với O.

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,672}{22,4} = 0,03\, mol\)

\(n_{H_{2}O} = \frac{0,72}{18} = 0,04\, mol\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = 0,03\, mol\)

\(n_{H} = 2n_{H_{2}O} = 0,08\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,03}{0,6}\).100% = 60%; 

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,08}{0,6}\).100% = 13,33%

%\(m_{O}\) = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên đã hỗ trợ ích cho mình vô quy trình lần hiểu về chủ thể những công thức tính phần trăm khối lượng. Hy vọng rằng với những công thức tính phần trăm khối lượng nhưng mà DINHNGHIA.VN vẫn tổ hợp sẽ hỗ trợ ích cho mình vô quy trình học hành. Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt!.

Xem cụ thể qua quýt đoạn Clip của thầy TUẤN XIPO:


(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

4/5 - (2 bình chọn)