tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and read.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you doing, Linda?

(Bạn đang khiến gì vậy Linda?)

I'm reading The Golden starfruit Tree.

(Mình đang được phát âm Chuyện cây khế.)

b) Oh, I read it last week. What bởi you think of the two brothers?

(Ồ, tôi đã phát âm tuần trước đó. Quý khách hàng nghĩ về gì về nhì anh em?)

I think the older brother is very greedy.

(Mình nghĩ về người anh thiệt tham lam lam.)

c) Yeah, you're right. How about the younger one?

(Ồ, chúng ta trúng cơ. Còn người em thì thế nào?)

He's very kind.

(Anh ấy rất hay bụng.)

d) Do you lượt thích the story?

(Bạn sở hữu mến mẩu chuyện không?)

Yes, I bởi. We can learn a lesson from it: don't be sánh greedy!

(Mình mến. Chúng tớ rất có thể học tập một bài học kinh nghiệm kể từ nó: chớ vượt lên tham lam lam.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát âm.)

Lời giải chi tiết:

a) What bởi you think of the mouse? - I think it's intelligent.

(Bạn nghĩ về gì về con cái chuột? - Tôi nghĩ về nó mưu trí.)

b) What bởi you think of An Tiem? - I think he's hard-working.

Bạn nghĩ về gì về An Tiêm? - Tôi nghĩ về anh ấy chịu khó.)

c) What bởi you think of the older brother? - I think greedy.

(Bạn nghĩ về gì về người anh? - Tôi nghĩ về hắn tớ thiệt tham lam lam.)

d) What bởi you think of Snow White? - I think she's kind.      

(Bạn nghĩ về gì về Bạch Tuyết? - Tôi nghĩ về cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong nóỉ.)

Hỏi và vấn đáp nhửng thắc mắc về một cuốn sách, một câu truyện hoặc một hero.

What kinds of stories bởi you like?             

(Những loại truyện này chúng ta thích?)

I lượt thích...                                                  

(Tôi mến...)

What bởi you think of...?                           

(Bạn nghĩ về gì về...?)

I think he's/she's/it's...                           

(Tôi nghĩ về cậu/cô ấy/nó...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What story bởi you lượt thích best?

    Linda: I lượt thích Snow White and the Seven Dwarfs.

   Phong: What bởi you think of the main character?

   Linda: I think she's kind.

Xem thêm: chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo

2. Mai: What are you reading, Peter?

    Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

   Mai: What bởi you think of Mai An Tiem?

   Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

    Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

    Tony: What bởi you think of Aladdin?

    Nam: He's generous.

Tạm dịch:

1. Phong: Câu chuyện này cậu mến nhất vậy?  

    Linda: Mình mến mẩu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.

   Phong: Cậu nghĩ về gì về hero chính?

   Linda: Mình nghĩ về cô ấy thiệt là chất lượng tốt bụng.

2. Mai: Cậu đang được phát âm gì vậy Peter?

    Peter: Mình đang được phát âm truyện Mai An Tiêm.

   Mai: Cậu nghĩ về gì về Mai An Tiêm?

   Peter: Mình nghĩ về anh ấy cực kì chịu khó.

3. Tony: Cậu đang được phát âm gì vậy, Nam?

    Nam: Aladdin và Cây đèn thần cơ.

    Tony: Cậu nghĩ về gì về Aladdin?

    Nam: Anh ấy cực kì phóng khoáng.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương mến của doanh nghiệp.)

1. What kinds of books bởi you like?

(Bạn mến những loại sách nào?)

2. What is your favourite book?

(Quyển sách yêu thương mến của doanh nghiệp là gì?)

3. Which character bởi you lượt thích best?

(Nhân vật này chúng ta yêu thương mến nhất?)

4. Which charaacter don't you like?

(Nhân vật này chúng ta ko thích?)

5. Why bởi you lượt thích this books?

(Tại sao chúng ta mến cuốn sách này?)

Lời giải chi tiết:

1. I lượt thích fairy tales.

(Tôi mến tuy nhiên mẩu chuyện cổ tích.)

2. My favourite book is The story of Tam and Cam.

(Quyển sách yêu thương mến của tôi là Truyện Tấm Cám.)

3. I lượt thích Tam. 

(Tôi mến cô Tấm.)

4. I don't lượt thích Cam.

(Tôi ko mến Cám.)

5. Because each of them gives mạ a lesson in life.

(Bởi vì như thế từng người nhập bọn họ cho tới tôi một bài học kinh nghiệm nhập cuộc sống thường ngày.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong nghịch tặc.)

Storytelling

(Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

(Vào một ngày nọ, vua Hùng tiếp tục nổi xung với Mai An Tiêm...)

Xem thêm: khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là