tiếng anh 9 unit 4 getting startedUnit 4: Life in the past

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 4 getting started

Unit 4 lớp 9: Getting started (phần 1 → 3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past - Getting started - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1 Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Để học tập chất lượng giờ đồng hồ anh 9 mới mẻ | Giải bài bác tập dượt giờ đồng hồ anh 9 mới

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Bố: Quà mang đến con cái này, nam nhi.

Nguyên: Một khuôn mẫu diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn tía.

Bố: Cha đã thử nó mang đến con cái đấy, tương tự ông nội từng thực hiện mang đến tía.

Nguyên: Đó là truyền thống lịch sử mái ấm gia đình à bố?

Nguyên: Đúng con cái à, qua loa thật nhiều mới rồi.

Nguyên: Con cực kỳ quí. Vậy lúc còn nhỏ tía hoặc làm những gì nhằm giải trí?

Bố: À, hồi tê liệt tất cả thường rất giản đơn. Cha không tồn tại truyền ảnh hoặc mạng mạng internet gì cả. Đội chiếu phim thông thường cho tới nhị mon một lượt, và toàn bộ người xem vô thôn tiếp tục cho tới coi. Trẻ con cái thì luôn luôn cho tới sớm, nỗ lực lấy một địa điểm ngay gần mùng chiếu.

Nguyên: Con đoán nó là thời gian cực kỳ quan trọng nên ko bố?

Bố: Chắc chắn rồi.

Nguyên: Con ước giờ đây cũng có thể có group chiếu phim như vậy.

Bố: Ừ, vui mừng lắm.

Nguyên: Thế thì thực hiện thế này nhằm tía biết về trái đất phía bên ngoài.

Quảng cáo

Bố: Nhà bản thân với một chiếc đài; thực đi ra, chỉ người dân có ĐK mới mẻ với nó thôi. Cả thôn nghe những công tác thông tin qua quýt vạc thanh.

Nguyên: Wow, con cái ko thể tưởng tượng được.

Bố: Cha biết, cuộc sống đời thường vẫn thay cho thay đổi rất nhiều nam nhi à. Mọi loại dần dần trở thành dễ dàng và đơn giản rất nhiều.

Nguyên: Cha với ghi nhớ xa xưa không?

Bố: Cha suy nghĩ là với. thường thì tía ước bản thân rất có thể quay trở về thời tê liệt.

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is a tradition in Nguyen's family?

2. How often did the movie team come to tát the village?

3. What did the children use to tát vì thế when the movie team came to tát the village?

4. Who in the village had a radio?

5. Does Nguyen's father miss the past? What did he say?

Đáp án:

1. Fathers make kites for sons.

2. Once every two months.

Quảng cáo

3. They used to tát come early, trying to tát get a place near the screen.

4. Only wealthy households.

5. Yes, he does. He said: "Sometimes I wish I could go back to tát that time."

Giải thích:

1. Thông tin:

Father: I made it for you, just lượt thích your grandfather used to tát make one for u. (Bố đã thử nó mang đến con cái đấy, tương tự ông nội từng thực hiện mang đến tía.)

Nguyen: Is it a family tradition? (Đó là truyền thống lịch sử mái ấm gia đình à bố?)

Father: Yes, for generations. (Đúng con cái à, qua loa thật nhiều mới rồi.)

2. Thông tin: A mobile movie team used to tát come once every two months, and everyone from the village would be there. (Đội chiếu phim thông thường cho tới nhị mon một lượt, và toàn bộ người xem vô thôn tiếp tục cho tới coi.)

3. Thông tin: The children were always early, trying to tát get a place near the screen. (Trẻ con cái thì luôn luôn cho tới sớm, nỗ lực lấy một địa điểm ngay gần mùng chiếu.)

4. Thông tin: We had the radio; actually, only wealthy people did. (Nhà bản thân với một chiếc đài; thực đi ra, chỉ người dân có ĐK mới mẻ với nó thôi.)

5. Thông tin:

Nguyen: Do you miss the past, dad? (Bố với ghi nhớ xa xưa không?)

Father: I suppose I vì thế. Sometimes I wish I could go back to tát that time. (Bố suy nghĩ là với. thường thì tía ước bản thân rất có thể quay trở về thời tê liệt.)

Hướng dẫn dịch:

1. Dòng bọn họ Nguyễn với truyền thống lịch sử gì?

- Những ông tía thực hiện diều mang đến nam nhi.

2. Đoàn phim cho tới thôn thông thường xuyên như vậy nào?

- Hai mon một lượt.

3. Các chúng ta nhỏ vẫn dùng để làm làm những gì Lúc đoàn phim cho tới làng?

- Họ thông thường cho tới sớm, nỗ lực đã đạt được một địa điểm ngay gần màn hình hiển thị.

4. Ai vô thôn vẫn với cùng một cái đài?

- Chỉ những hộ mái ấm gia đình phong phú.

5. Cha của Nguyên với ghi nhớ vượt lên khứ không? Ông ấy vẫn rằng gì?

- Có, ông ấy với. Ông ấy nói: "Đôi Lúc tía ước bản thân rất có thể cù quay về thời gian đó".

b. Match the expressions (1 - 4) from the conversation with their meanings (a - d). Can you add some more expressions with the same meaning? (Nối những câu biểu cảm (1-4) ở đoạn đối thoại với nghĩa tương thích (a-d). Quý khách hàng rất có thể thêm thắt những biểu cảm này không giống với chân thành và ý nghĩa tương tự động không?)

1. How cool!

a. expressing agreement

2. Sure.

b. expressing surprise

3. Wow, I can't imagine that.

c. expressing a wish

4.  I wish I could go back to tát that time.

d. expressing appreciation

Đáp án:

Some more expressions with the same meanings:

- Express agreement: Definitely/ Of course/ That’s true/ Absolutely/ Exactly/ No doubt about it/…

- Express a wish: If only I could go back to tát that time

- Express appreciation: That’s great/ Thank you sánh much/ I appreciate this/…

- Express surprise: How awesome/ That’s amazing/ I can’t believe it/…

Hướng dẫn dịch:

Một số biểu thức không giống với nằm trong nghĩa:

- Bày tỏ sự đồng ý: Definitely/ Of course/ That’s true/ Absolutely/ Exactly/ No doubt about it/…

- Bày tỏ một điều ước: If only I could go back to tát that time

- Bày tỏ sự cảm kích: That’s great/ Thank you sánh much/ I appreciate this/…

Xem thêm: sách khoa học tự nhiên lớp 6

- Bày tỏ sự ngạc nhiên: How awesome/ That’s amazing/ I can’t believe it/…

c. Choose suitable expressions from 1b to tát complete the short conversations. (Chọn những câu biểu cảm tương thích ở đoạn 1b nhằm triển khai xong đoạn đối thoại cộc.)

1. Sure.

2. I can't imagine that.

3. How cool!

4. I wish I could go back to tát that time.

5. How cool!

6. I can't imagine that.

Hướng dẫn dịch:

1. - Quý khách hàng cũng muốn nhập cuộc dự án công trình "bảo tồn vượt lên khứ" này không?

    - Chắc chắn rồi.

2. - Hôn nhân thông thường được phụ vương u bố trí.

     - Tôi ko thể tưởng tượng được.

3. - Tôi vẫn triển khai xong hình ảnh của tôi. Nhìn này!

    - Thật tuyệt!

4. - Trẻ em thông thường nghịch ngợm ngoài cộng đồng với những loại nhưng mà bọn chúng nhìn thấy, như đá hoặc lông vũ.

- Tôi ước gì rất có thể quay về thời điểm lúc đó.

5. - The Time Machine là một trong những cuốn đái thuyết khoa học tập viễn tưởng của H.Gen Wells rất có thể đem người tớ quay trở lại vượt lên khứ.

   - Thật tuyệt!

6. - Đó là một trong những truyền thống lịch sử năm mới tết đến ở Nga người xem rất có thể tắm vô một chiếc hố khơi bên trên băng.

   - Tôi ko thể tưởng tượng được.

2. Use that words/ phrases in the box to tát complete the sentences. (Sử dụng từ/ cụm kể từ vô bảng nhằm triển khai xong câu.)

1. A _________ is used to tát make the sound much louder sánh that many people can hear it from a distance.

2. Every country has its own customs and _________.

3. There is always a big gap between _________. The old sometimes find it difficult to tát understand the young.

4. People in the past were slower in accepting _________ than vãn they are today.

5. Traditionally, weddings and funerals are considered important village _________ in Viet Nam.

6. A wedding is _________, not only for the bride and groom but also for other attendants as they can meet friends and relatives.

Đáp án:

1. loudspeaker.

2. traditions

3. generations.

4. technological changes.

5. events.

6.a special occasion.

Giải thích:

1. loudspeaker (n) đài, loa vạc thanh

2. traditions (n) truyền thống

3. generations (n) thế hệ

4. technological changes (n.p) những thay cho thay đổi về công nghệ

5. events (n) sự kiện

6. a special occasion (n.p) một thời gian đặc biệt

Hướng dẫn dịch:

1. Một loa phóng thanh được dùng để làm thực hiện mang đến tiếng động to hơn nhiều nhằm nhiều người rất có thể nghe từ là một khoảng cách.

2. Mỗi vương quốc với phong tục và truyền thống lịch sử của mình.

3. Luôn với cùng một khoảng cách rộng lớn trong số những mới. Người già cả thỉnh phảng phất cảm nhận thấy trở ngại nhằm hiểu Người trẻ tuổi.

4. Người ở vượt lên khứ thông thường chậm rì rì đồng ý thay cho thay đổi technology rộng lớn bọn họ thời buổi này.

5. Theo truyền thống lịch sử, ăn hỏi và đám tang sẽ là những sự khiếu nại cần thiết vô thôn ở VN.

6. Đám cưới là một trong những thời gian quan trọng, không chỉ là giành cho chú rể và nàng dâu mà còn phải mang đến những người dân nhập cuộc không giống Lúc bọn họ rất có thể gặp gỡ bằng hữu và bọn họ mặt hàng.

3. In groups, brainstorm some of the past events and practices in your area. Make a list and present them to tát the class. (Làm việc theo đòi group, tâm trí một vài ba sự khiếu nại và thói thân quen vô vượt lên khứ. Lập 1 list và thuyết trình cho tất cả lớp nằm trong nghe.)

Gợi ý:

- Women in Hue used to tát wear a palm-leaf conical hat, to tát wear the traditional long dress whenever they went out...

- Vietnamese women used to tát dye their teeth đen thui.

- Girls used not to tát go to tát school in the past.

- People used to tát cook meals with fire from wood or hoặc.

- People used to tát use water from wells.

- People used to tát write hand-written letters.

- ....

Bài giảng: Unit 4 Life in the past - Getting started - Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb ... 2. Use the newly-formed ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation ... 2. Use used to tát ...

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction ... 2. Read the stories ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man ... 2. Listen again ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer ... 2a. Match the verbs ...

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-4-life-in-the-past.jsp

Xem thêm: sgk toán 7 kết nối tri thức