tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang có xu hướng

Đề bài

Bạn đang xem: tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang có xu hướng

Tai sao ở việt nam lúc này tỉ trọng ngày càng tăng số lượng dân sinh đem Xu thế rời tuy nhiên quy tế bào số lượng dân sinh vẫn nối tiếp tăng ? Nêu ví dụ minh họa ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ quy tế bào và tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh nước ta

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Lời giải chi tiết

- Tỉ lệ ngày càng tăng số lượng dân sinh đem Xu thế rời tuy nhiên quy tế bào số lượng dân sinh vẫn nối tiếp tăng vì : VN đem quy tế bào số lượng dân sinh rộng lớn, tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ em nên số người vô lứa tuổi sinh nở cao => kéo theo tỉ trọng sinh cao

- Ví dụ : Nếu số dân là 65 triệu con người, tỉ trọng ngày càng tăng số lượng dân sinh 1,5%, thì từng năm số lượng dân sinh tăng 0,975 triệu con người. Nếu  quy tế bào số lượng dân sinh 85 triệu con người, tỉ trọng ngày càng tăng số lượng dân sinh 1,3%, thì từng năm số lượng dân sinh tăng thêm một,105 triệu con người.

=> Như vậy, tuy nhiên tỉ trọng ngày càng tăng số lượng dân sinh rời tuy nhiên quy tế bào số lượng dân sinh rộng lớn nên số lượng dân sinh vẫn gia tăng nhiều hơn thế nữa.

Loigiaihay.com

Xem thêm: chuyên đề vật lý 10 kết nối tri thức