thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích

Thí nghiệm so sánh giống là thí nhiệm để có thể khảo nhiệm giống cây trồng. Vậy Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Bạn đang xem: thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống mới

B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật

D. Duy trì những đặc tính tốt của giống

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Mọi tính trạng và đặc điểm giống cây trồng chỉ biểu hiện ra trong những điều kiện ngoại cảnh nhất định. Vì vậy khảo nhiệm giống cây trồng tại các vùng sinh thái khác nhau đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh là cần thiết.

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Khảo nhiệm giống cây trồng cung cấp những thông tin về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng những giống mới được công nhận.

Để có thể khảo nhiệm giống cây trồng người ta tiến hành các thí nhiệm giống cây trồng.

Thí nghiệm so sánh giống là thí nhiệm giống mới chọn tạo hoặc nhập được so sánh với các giống phổ biến đại trà trong sản xuất.

Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

Nếu giống mới vượt trội so với giống phổ biến trong sản xuất đại trà về các tiêu chí trên thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm giống toàn quốc.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì là đáp án B. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

Xem thêm: chuyên đề lí 10 kết nối tri thức