theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

Câu hỏi:

09/10/2019 38,364

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

A. góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

B. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

C. tia khúc xạ luôn luôn ở trong mặt mày bằng cho tới (mặt bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Đáp án chủ yếu xác

D. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

Giải thích: Đáp án C

Theo tấp tểnh luật khúc xạ khả năng chiếu sáng thì tia khúc xạ luôn luôn ở trong mặt mày bằng cho tới (mặt bằng cho tới là mặt mày bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Khi tia sáng sủa truyền vuông góc cho tới mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh thì truyền trực tiếp nên góc cho tới và góc khúc xạ đều vì như thế 0.

Góc cho tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng, tuy nhiên bọn chúng ko tỉ trọng thuận nên không cần góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng tầm thường thanh lịch môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì góc cho tới to hơn góc khúc xạ, Lúc khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh tách quang đãng tầm thường hơn vậy thì góc cho tới nhỏ rộng lớn góc khúc xạ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ bản năng toàn phần là:

A. gương bằng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi hắn học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì như thế góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền khả năng chiếu sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

C. luôn vì như thế 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những đánh giá và nhận định sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, đánh giá và nhận định ko đích thị là

A. Tia khúc xạ nằm ở vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ ở trong mặt mày bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vì như thế 0, góc khúc xạ cũng vì như thế 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì như thế góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh đem tách suất nhỏ thanh lịch môi trường xung quanh đem tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh đem tách suất rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh đem tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi đem sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là vì như thế độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ bầu không khí nhập nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì như thế góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 7:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ trọng thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

D. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

Xem thêm: this film is more interesting than that one

TÀI LIỆU VIP VIETJACK