tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5a

Câu hỏi:

18/06/2019 211,455

Bạn đang xem: tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5a

B. đôi mươi (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

HD Giải:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi thừng đồng với 2 lần bán kính 0,8(mm), lớp đấm cơ hội năng lượng điện bên phía ngoài rất rất mỏng manh. Dùng sợi thừng này nhằm quấn một ống thừng với nhiều năm l = 40(cm). Số vòng thừng bên trên từng mét chiều nhiều năm của ống thừng là:

A. 936

B. 1125

C. 1250

D. 1379

Câu 2:

Hai dây dn thng dài song song cách nhau 10cm trong không khí, dòng đin chy trong hai dây có cùng cưng độ 5A ngưc chiu nhau. Cm ng tti đim M cách đu hai dòng đin mt khong 10cm có đln là:

A. 10-5 T

B. 2.10-5 T

C. 3.10-5 T

D. 1,4.10-5 T

Câu 3:

Hai vòng tròn dây dn đồng tâm, bán kính mt vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đu có dòng đin cưng độ I = 10A chy qua. Biết hai vòng dây nm trong hai mt phng vuông c vi nhau. Cm ng tti tâm ca hai dây dn có đln là:

A. 1,18.10-4 T

B. 1,7.10-4 T

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

C. 3,9.10-5 T

D. 8,8.10-4T

Câu 4:

Dùng một thừng đồng 2 lần bán kính 0,8mm với một tờ đấm mỏng manh cơ hội năng lượng điện quấn xung quanh hình trụ 2 lần bán kính 4cm nhằm thực hiện một ống thừng. Khi nối nhì đầu ống thừng với 1 mối cung cấp năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế 3,3V thì chạm màn hình kể từ phía bên trong ống thừng là 15,7.10-4T. Tính chiều nhiều năm của ống thừng và độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống. hiểu năng lượng điện trở suất của đồng là một trong,76.10-8Ωm, những vòng của ống thừng được quấn sát nhau:

A. 0,8m; 1A

B.  0,6m; 1A

C. 0,8m; 1,5A

D. 0,7m; 2A

Câu 5:

Tại tâm của loại năng lượng điện tròn trĩnh bao gồm 100 vòng, người tao đo được chạm màn hình kể từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng thừng là 10cm. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua quýt từng vòng là:

A. 5A

B. 1A

C. 10A

D. 0,5A

Câu 6:

Hai dòng đin có cưng đI1 = 6A và I2 = 9A chy trong hai dây dn thng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không ngưc chiu nhau. Cm ng tdo hhai dòng đin gây đi ra ti đim M cách I1    6cm và cách I2 8cm có đln là:

A. 2,0.10-5 T

B. 2,2.10-5 T

C. 3,0.10-5 T

D. 3,6.10-5 T