sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,395

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

A. Giống cây u, sở hữu sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vị dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật sở hữu xen kẹt mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vị dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải cách và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới mẻ tương đương nhau và tương đương thành viên u về những điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu tương đương vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện mang đến việc tạo nên uỷ thác tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu tương đương nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

D. (1), (2), (3), (4) và (5)