she had a cozy little apartment in boston

Câu hỏi:

18/06/2019 26,318

Bạn đang xem: she had a cozy little apartment in boston

A. uncomfortable

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án A

cozy = êm ấm, tiện nghi

A. uncomfortable: ko thoải  cái

B. obvious: ấm  cúng     

C. thin: lười  nhác

D. dirty: lớp bụi bẩn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I clearly remember talking vĩ đại him in a chance meeting last summer

A. unplanned

B. deliberate

C. accidental

D. unintentional

Câu 2:

The minister came under fire for his rash decision vĩ đại close the factory.

A. was dismissed

B. was acclaimed

C. was criticized

D. was penalized

Câu 3:

Those who advocate for doctor-assisted suicide say the terminally ill should not have vĩ đại suffer.

A. support

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

B. oppose

C. annul

D. convict

Câu 4:

Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

A. large quantity

B. small quantity

C. excess

D. sufficiency

Câu 5:

If any employee knowingly breaks the terms of this contract, he will be dismissed immediately

A. coincidentally

B. deliberately

C. instinctively

D. accidentally

Câu 6:

He revealed his intentions of leaving the company vĩ đại the manager during the office dinner buổi tiệc ngọt.

A. disclosed

B. concealed

C. misled

D. influenced

TÀI LIỆU VIP VIETJACK