produced là gì

Bạn đang xem: produced là gì

Cách phân chia động kể từ produce rất đơn giản, Quý Khách cần lưu giữ 3 dạng trên bảng thứ nhất nhằm rất có thể phân chia động kể từ tê liệt ở ngẫu nhiên thời này.Giờ các bạn coi cơ hội phân chia cụ thể của động kể từ produce trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: PRODUCE

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to produce producing produced
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn produce produce produces produce produce produce
Hiện bên trên tiếp diễn am producing are producing is producing are producing are producing are producing
Quá khứ đơn produced produced produced produced produced produced
Quá khứ tiếp diễn was producing were producing was producing were producing were producing were producing
Hiện bên trên trả thành have produced have produced has produced have produced have produced have produced
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have been producing have been producing has been producing have been producing have been producing have been producing
Quá khứ trả thành had produced had produced had produced had produced had produced had produced
QK triển khai xong Tiếp diễn had been producing had been producing had been producing had been producing had been producing had been producing
Tương Lai will produce will produce will produce will produce will produce will produce
TL Tiếp Diễn will be producing will be producing will be producing will be producing will be producing will be producing
Tương Lai trả thành will have produced will have produced will have produced will have produced will have produced will have produced
TL HT Tiếp Diễn will have been producing will have been producing will have been producing will have been producing will have been producing will have been producing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would produce would produce would produce would produce would produce would produce
Conditional Perfect would have produced would have produced would have produced would have produced would have produced would have produced
Conditional Present Progressive would be producing would be producing would be producing would be producing would be producing would be producing
Conditional Perfect Progressive would have been producing would have been producing would have been producing would have been producing would have been producing would have been producing
Present Subjunctive produce produce produce produce produce produce
Past Subjunctive produced produced produced produced produced produced
Past Perfect Subjunctive had produced had produced had produced had produced had produced had produced
Imperative produce Let′s produce produce

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

Xem thêm: công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây