phương trình hóa học nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

24/03/2020 21,962

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây không đúng

A. Ca + 2H2® Ca(OH)2 + H2.               

B. 2Al + Fe2O3 t0 Al2O3 + 2Fe.

C. 4Cr + 3O2 t0 2Cr2O3.    

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) ® Fe2(SO4)3 + 3H2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

ĐÁP ÁN D

H2SO4 loãng chỉ OXH Fe lên Fe2+

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây ko thể oxi hoá được Fe trở nên Fe3+?

A. S.  

B. Br2.        

C. AgNO3.  

D. H2SO4.

Câu 2:

Cho dung dịch FeCl3 nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được kết tủa ko tan nhập axit clohiđric. Chất X là

A.  H2SO4 (loãng).          

B. CuCl2.    

C.  NaOH.  

D. AgNO3.

Câu 3:

Oxit này sau đấy là ko nên là oxit axit?

A. P2O5.      

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

B. CrO3.      

C. CO2.       

D. Cr2O3

Câu 4:

Dung dịch K2CrO4 được màu sắc gì?

A. Màu domain authority cam.    

B. Màu đỏ gay thẫm.  

C. Màu lục thẫm. 

D. Màu vàng.

Câu 5:

Hợp hóa học này tại đây được màu sắc lục xám?

A. Cr2O3.    

B. Cr(OH)3. 

C. CrO3.      

D. K2CrO4.

Câu 6:

Hợp hóa học Cr2O3 phản xạ được với dung dịch

A. NaOH loãng.   

B. H2SO4 loãng.   

C. HCl loãng.       

D. HCl đặc

TÀI LIỆU VIP VIETJACK