phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Dạng Toán Giải Phương Trình Lớp 8 Nâng Cao Tiết 4 – Dạng toán Giải Phương Trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8, đây là dạng phương trình số 3 mà chúng ta sẽ học trong chuỗi các dạng toán về giải phương trình nâng cao lớp 8.

Bạn đang xem: phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Chuyên đề về Các dạng toán phương trình ax + b = 0 chúng ta sẽ được học:

 • Tiết 1. Lý thuyết Các dạng toán phương trình ax + b=0 lớp 8 nâng cao
 • Tiết 2. Giải phương trình chưa ẩn số ở tử.
 • Tiết 3. Phương trình chứa ẩn số ở mẫu thức.
 • Tiết 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Tiết 5. Phương trình có chưa tham số.
 • Tiết 6. Phương trình bậc cao.
 • Tiết 7. Các dạng bài toán tổng hợp.

Trong tiết học này, chúng ta sẽ được học và thực hành lại cách biện luận cho biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối, các em cần nắm rõ cách để tạo bảng xét dấu, phân chia các trường hợp xét dấu của từng biểu thức con, áp dụng làm các dạng toán thường gặp khi có chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Tóm tắt nội dung tiết số 4:
Dạng toán: Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8 nâng cao
Thời gian: 25 phút
Bài tập: 5 bài
Độ khó: trung bình – Khá.
Mức độ: Quan trọng

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Nguyên tắc chung khi làm với các bài toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối là chúng ta làm thế nào để KHỬ được dấu giá trị tuyệt đối trong phương trình đó. Ký hiệu của dấu giá trị tuyệt đối là | Biểu Thức | . Trong các khối trước đây, chúng ta đã làm quen với cách biện luận để khử dấu giá trị tuyệt đối rồi, và trong chương trình toán lớp 8, chúng ta sẽ gặp lại nhưng với một mức độ khó hoàn toàn khác.

CÁC BƯỚC GIẢI CHUNG DÀNH CHO DẠNG TOÁN:

Bước 1: Đặt điều kiện để phương trình có nghĩa

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Bước 2: Khử dấu giá trị tuyệt đối, đưa về các dạng phương trình cơ bản đã học

Bước 3: Giải từng phương trình ứng với các trường hợp khử dấu giá trị tuyệt đối.

Bước 4: So sánh điều kiện

Bước 5: Kết luận nghiệm bài toán

Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8

Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8

TỔNG KẾT:
Sau tiết 4 này, các em cần nắm được các nội dung quan trọng nhất sau:
– Cách biện luận các biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
– Cách lập bảng xét dấu cho từng biểu thức.
– Tư duy và phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8 nâng cao.

Các bạn và các em xem tiếp các phần tiếp theo trong chuyên đề các dạng toán giải phương trình lớp 8 nâng cao:

Xem thêm: tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể

 • Tiết 1. Lý thuyết Các dạng toán phương trình ax + b=0 lớp 8 nâng cao
 • Tiết 2. Giải phương trình chưa ẩn số ở tử.
 • Tiết 3. Phương trình chứa ẩn số ở mẫu thức.
 • Tiết 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Tiết 5. Phương trình có chưa tham số.
 • Tiết 6. Phương trình bậc cao.
 • Tiết 7. Các dạng bài toán tổng hợp.
5/5 - (4 bình chọn)