photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Câu hỏi:

09/04/2021 34,961

Bạn đang xem: photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

P Trắng được bảo vệ bằng phương pháp dìm vô nước

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên vẹn tử photpho (Z = 15) là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p2

Câu 2:

Các dạng thù địch hình cần thiết của P.. là

A. P.. Trắng và P.. đen

B. P.. Trắng và P.. đỏ

C. P.. đỏ hỏn và P.. đen

D. P.. Trắng, P.. đỏ hỏn và P.. đen

Câu 3:

Phản ứng viết lách ko thực sự :

A. 4P  +  5O2  → 2P2O5

B. 2PH3  +  4O2  →   P2O5 + 3H2O

C. PCl3  +  3H2O → H3PO3  +  3HCl

D. P2O3  + 3H2O  →  2H2PO4

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

Câu 4:

Trong ĐK thông thường, photpho sinh hoạt hoá học tập mạnh rộng lớn nitơ là do

A. phỏng âm năng lượng điện của photpho (2,2) nhỏ rộng lớn của nitơ (3,0)

B. vô ĐK thông thường photpho ở hiện trạng rắn, còn nitơ ở hiện trạng khí

C. links vô phân tử photpho xoàng bền lâu hơn vô phân tử nitơ

D. photpho có rất nhiều dạng thù địch hình, còn nitơ chỉ tồn tại một dạng thù địch hình

Câu 5:

Cho những phản xạ sau:

(1) P.. + Cl2 (dư, to); 

(2) P.. + KClO3 (to); 

(3) P.. + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) P.. + O2 (thiếu, to).

Những tình huống P.. bị lão hóa trở thành P+5

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

So với photpho đỏ hỏn thì photpho Trắng với hoạt tính hoá học

A. bằng

B. yếu đuối hơn

C. mạnh hơn

D. ko đối chiếu được

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK