phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

Câu hỏi:

07/06/2022 16,191

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

A. Biên phỏng sức nóng lớn số 1 và nhỏ nhất đều ở châu lục.

B. Biên phỏng sức nóng phỏng ở hồ nước nhỏ rộng lớn ở châu lục.

Đáp án chủ yếu xác

C. Nhiệt phỏng tối đa và thấp nhất đều ở hồ nước.

D. Nhiệt phỏng ở chào bán cầu Tây cao hơn nữa chào bán cầu Đông.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án chính là: B

Do sự hít vào sức nóng và lan sức nóng của khu đất nhanh chóng rộng lớn nước nên hồ nước sở hữu biên phỏng sức nóng nhỏ, châu lục sở hữu biên phỏng sức nóng rộng lớn. Đất hấp thụ sức nóng nhanh chóng rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng nhanh chóng rộng lớn. Nước hít vào sức nóng chậm rì rì rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng chậm rì rì rộng lớn -> Nhiệt phỏng khoảng năm tối đa và thấp nhất ở châu lục.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng khoảng năm thấp nhất ở

A. châu lục.

B. hồ nước.

C. chào bán cầu Đông.

D. chào bán cầu Tây.

Câu 2:

Càng về vĩ phỏng cao

A. sức nóng phỏng khoảng năm càng rộng lớn.

B. thời hạn sở hữu sự phát sáng càng lâu năm.

C. góc chiếu của tia mặt mũi trời càng rộng lớn.

D. biên phỏng sức nóng phỏng của năm càng tốt.

Câu 3:

Các yếu tố thực hiện mang đến vùng xích đạo sở hữu mưa thật nhiều là

A. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, frông rét mướt, gió máy Mậu dịch.

Xem thêm: phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu

B. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, những núi cao, gió máy Mậu dịch.

C. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, dòng sản phẩm biển cả rét.

D. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, dòng sản phẩm biển cả rét mướt.

Câu 4:

Các yếu tố thực hiện mang đến vùng ôn đới mưa nhiều là

A. gió máy Tây ôn đới, dòng sản phẩm biển cả rét mướt.

B. gió máy Tây ôn đới, dòng sản phẩm biển cả rét.

C. áp thấp ôn đới, gió máy Mậu dịch.

D. áp thấp ôn đới, gió máy Đông vô cùng.

Câu 5:

Từ xích đạo về vô cùng có

A. sức nóng phỏng hạ thấp, biên phỏng sức nóng phỏng khoảng năm rời.

B. góc chiếu của tia sự phản xạ mặt mũi trời tăng, sức nóng phỏng hạ thấp.

C. sức nóng phỏng khoảng năm rời, biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng.

D. biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng, sức nóng phỏng khoảng năm tăng.

Câu 6:

Nhân tố này tại đây tác động nhiều tới việc không giống nhau về sức nóng phỏng thân thích bờ Đông và Tây lục địa?

A. Dòng biển cả rét, phỏng cao địa hình.

B. Độ cao địa hình, những vĩ phỏng địa lí.

C. Các vĩ phỏng địa lí, dòng sản phẩm biển cả rét mướt.

D. Dòng biển cả rét mướt, dòng sản phẩm biển cả rét.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK