on hand là gì

Bài viết thuộc phần 5 vô serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp kể từ dễ dàng lầm lẫn vô Tiếng Anh

 

Bạn đang xem: on hand là gì

IN HAND, AT HAND, BY HAND là những cụm kể từ thông thườn với “hand” thông thường được dùng trong số bài xích đánh giá, và tiếp xúc hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm lẫn vô quy trình dùng những cụm kể từ này. Để chung chúng ta phân biệt nghĩa tương đương cách sử dụng 3 cụm kể từ bên trên, Thích Tiếng Anh xin xỏ trình làng nội dung bài viết phân biệt (difference) IN HAND, AT HAND, BY HAND không thiếu thốn cụ thể và dễ dàng nắm bắt nhất.

 

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

 

Trong khi IN HAND thiên về sự việc chiếm hữu thì AT HAND lại phiếm chỉ sự tiện lợi, còn BY HAND Tức là tay chân.

IN HAND = available
AT HAND = convenient
BY HAND = manually

 

1. IN HAND

 

IN HAND = available

 

IN HAND với 2 đường nét nghĩa chủ yếu,

thứ nhất là người sử dụng có một loại đã có sẵn, được dự trữ, luôn luôn sẵn sàng nhằm rất có thể dùng bất kể khi nào là (ready for use if required; in reserve).

Các cụm thông thường gặp gỡ là “money/ $10/ books…. in hand”.

thứ hai là nhằm có một yếu tố đang được rất cần được đưa ra kiểm tra, chúng ta luận, xử lý (receiving or requiring immediate attention).

Ta thường nhìn thấy “work/ task/ job/ matter in hand”.

 

Ví dụ:

The story in hand is about the journey to tướng Sài Gòn thành phố last month.
I don’t know why my motorbike can’t work, but I have a bicycle in hand.
We have a whole month in hand. Don’t worry!

 

CẤU TRÚC

 

  • Have something in hand: luôn đã có sẵn vô tay, rất có thể dùng bất kì khi nào

Ví dụ:

Don’t worry about the travel arrangements-everything is in hand.

 

  • Hand in hand: tay vô tay

Ví dụ:

They walked hand in hand in silence up the path.

 

2. AT HAND

 

AT HAND = convenient

Thay vì thế đem nghĩa sở hữu, đã có sẵn vô tay như IN HAND, AT HAND lại diễn tả sự thuận tiện, sẵn sàng, ngay sát tức thì, rất có thể với cho tới được, rất có thể dùng tức thì.

 

Ví dụ :

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation.

 

CẤU TRÚC

 

  • Have something at hand:  với cùng 1 cái gì bại vô tay, hàm ý thuận tiện.

 

Ví dụ:

We want to tướng ensure that help is at hand for all children suffering abuse.

 

3. BY HAND

 

BY HAND = handmade, manually

BY HAND giản đơn được hiểu bám theo nghĩa tay chân, thủ công, không tồn tại sự can thiệp của sản phẩm móc hoặc những phương tiện đi lại tương hỗ không giống.

 

Ví dụ:

I delivered her invitation by hand (= not using the postal service).

 

CẤU TRÚC

 

  • Take sb by the hand: tóm tay ai

 

Ví dụ:

 

He took mạ by the hand and led mạ into the dark wood.

 

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

1. Could you just concentrate on the job (IN/ AT/ BY) hand?
2. I lượt thích to tướng have my books near (IN/ AT/ BY) hand when I’m working.
3. In those days books had to tướng be mix (IN/ AT/ BY) hand.
4. Having the right equipment (IN/ AT/ BY) hand will be enormously helpful.
5. You can pump up the tyres (IN/ AT/ BY) hand or with this special machine.
6. As you start your married life together hand (IN/ AT/ BY) hand, may all the things you’re hoping for turn out the way you’ve planned.
7. A writer must develop an intimacy with the subject (IN/ AT/ BY) hand.
8. Instead of writing her shorthand (IN/ AT/ BY) hand, she could use a machine.
9. Let’s get on with the matter (IN/ AT/ BY) hand .
10. Recent economic performance suggests that a major crisis is (IN/ AT/ BY) hand.
11. Rice farmers here still plant and harvest their crops (IN/ AT/ BY) hand.
12. Let us address ourselves to tướng the matter (IN/ AT/ BY) hand.
13. I’m delivering my work (IN/ AT/ BY) hand – I’m not taking any chances.
14. The task (IN/ AT/ BY) hand was to tướng devise an immediate gathering of the vestry and to tướng make it as splendid as humanly possible.
15. We have still an hour (IN/ AT/ BY) hand before the train leaves.
16. Each individual table is finished (IN/ AT/ BY) hand.
17. The monks copied their manuscripts out (IN/ AT/ BY) hand.
18. He had one hundred dollars (IN/ AT/ BY) hand.
19. Peter turned his attention to tướng the task (IN/ AT/ BY) hand.
20. The frozen ground will have to tướng be picked up (IN/ AT/ BY) hand before machine digging can begin.

 

ĐÁP ÁN

1. in 11. by
2. at 12. in
3. by 13. by
4. at 14. at
5. by 15. in
6. in 16. by
7. at 17. by
8. by 18. in
9. in 19. at
10. at 20. by

 

Trên đấy là những Note phân biệt IN HAND, AT HAND và BY HAND. Hi vọng nội dung bài viết phần nào là hữu ích chung chúng ta phân biệt tách lầm lẫn khi dùng những kể từ này.

Vui lòng phản hồi xuống bên dưới nếu như với vướng mắc hoặc bổ sung cập nhật. Ý con kiến của các bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh gửi cho tới chúng ta những nội dung đầy đủ và unique nhất.  

Mira Vân _ Thichtienganh.com

Xem thêm: vì sao phong trào cần vương thất bại