ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

Câu hỏi:

26/07/2019 95,214

Bạn đang xem: ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

B. Tiêu hóa nội bào.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tiêu hóa nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức chi tiêu hóa nội bào, còn sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật hoang dã đem ống tiêu xài hóa?

A. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào.

B. Thức ăn được hấp thụ nội bào.

C. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức chi tiêu hóa nội bào, còn sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Câu 2:

Ở động vật hoang dã đem túi hấp thụ, thực phẩm được tiêu xài hóa?

A. Nội bào nhờ enzim thủy phân những dưỡng chất phức tạp trở nên những hóa học giản dị và đơn giản nhưng mà khung hình hít vào được.

B. Ngoại bào, nhờ việc teo bóp của lòng túi nhưng mà những dưỡng chất phức tạp được gửi hóa trở nên những hóa học giản dị và đơn giản.

C. Ngoại bào (nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong tâm địa túi) và hấp thụ nội bào.

D. Ngoại bào nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong tâm địa túi.

Câu 3:

Điều ko đích với việc hấp thụ thực phẩm trong số phần tử của ống hấp thụ ở người là?

A. Tại đại tràng đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

B. Tại bao tử đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Xem thêm: phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu

C. Tại mồm đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

D. Tại ruột non đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Câu 4:

Điều ko đích với ưu thế của ống hấp thụ đối với túi hấp thụ là?

A. Dịch hấp thụ không biến thành hòa loãng.

B. Dịch hấp thụ được hòa loãng.

C. Ống hấp thụ được phân hóa trở nên những phần tử không giống nhau tạo ra cho việc thường xuyên hóa về công dụng.

D. Có sự phối kết hợp thân thích hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học tập.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã đem ống hấp thụ, thực phẩm trải qua ống hấp thụ được?

A. Biến thay đổi cơ học tập, phát triển thành những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập huyết.

B. Biến thay đổi cơ học tập và chất hóa học phát triển thành những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập huyết.

C. Biến thay đổi chất hóa học, phát triển thành những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập huyết.

D. Biến thay đổi cơ học tập, phát triển thành những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào vào cụ thể từng tế bào.

Câu 6:

Diều ở những động vật hoang dã được tạo hình kể từ phần tử nào là của ống tiêu xài hóa?

A. Tuyến nước miếng.

B. Khoang mồm.

C. Dạ dày.

D. Thực cai quản.