ở động cơ xăng nhiên liệu và không khí được đưa vào trong xilanh như thế nào

  1. Lớp 11

  2. Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và không gian được đem và nhập xi lanh như vậy nào?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Quang Huy


Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và không gian được đem và nhập xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường nhập xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và không gian lên đường nhập xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Lúc lên đường nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường nhập xi lanh ở cuối kì nén.

Chủ đề liên quan

Hệ thống tiến công lửa đem ở loại mô tơ nào?

A

Động cơ xăng.

B

Động cơ xăng 2 kỳ.

C

Động cơ xăng 4 kỳ.

D

Động cơ điêzen.

Nguyên lí thao tác của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí là :

A

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc cho tới xilanh.

B

xăng được bơm qua chuyện bầu thanh lọc lên thùng xăng rồi cho tới chống phao.

C

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc đem lên chống phao.

D

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện chống phao rồi cho tới bầu thanh lọc.

Chi tiết nào là ko nằm trong Ma-nhê-tô của khối hệ thống tiến công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm:

A

Nam châm

B

Cuộn WN

C

Cuộn WĐK

D

Cuộn W1

Hệ thống tiến công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm dùng mối cung cấp năng lượng điện nào?

A

Acquy

B

Máy vạc điện

C

Bộ phân tách năng lượng điện

D

Động cơ điện

Các hãng xe tay ga lúc bấy giờ dùng khối hệ thống nhiên liệu nào là ?

A

Xăng tự động chảy.

B

Phun xăng.

C

Dùng Bộ độ trung khí.

D

Phun xăng hoặc sử dụng Bộ độ trung khí.

Ở xe pháo máy sử dụng Bộ độ trung khí, không tồn tại thành phần nào?

A

Bơm xăng.

B

Bầu thanh lọc xăng

C

Bộ chế trung khí.

D

Bầu thanh lọc khí

Đầu thừng nào là được dẫn nối cho tới bugi động cơ?

A

Đầu thừng W1.

B

Đầu thừng WĐK

C

Đầu thừng WN.

D

Đầu thừng W2.

Sơ đồ dùng khối khối hệ thống phun xăng bao gồm bao nhiêu khối ?

A

8 khối

B

4 khối

C

6 khối

D

10 khối

Đâu ko cần là cụ thể của khối hệ thống tiến công lửa?

A

Tụ năng lượng điện CT

B

Máy trở thành áp tiến công lửa

C

Thanh kéo

D

Ma-nhê-tô

Trong khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí, xăng được kể từ chống phao được bú mớm nhập họng khuếch nghiền là do:

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

A

Vận tốc khí bên trên họng khuếch nghiền to hơn bên trên chống phao

B

Áp suất bên trên họng khuếch nghiền nhỏ rộng lớn bên trên chống phao

C

Vận tốc khí bên trên họng khuếch nghiền nhỏ rộng lớn bên trên chống phao.

D

Áp suất bên trên họng khuếch nghiền to hơn bên trên chống phao

Sức năng lượng điện động xuất hiện nay ở cuộn thừng W2 lúc nào ?

A

Tụ CT chính thức hấp thụ năng lượng điện.

B

Tụ CT chính thức phóng năng lượng điện.

C

Tụ CT một vừa hai phải hấp thụ chan chứa.

D

Rôto manheto con quay.

Bugi vạc tia lửa năng lượng điện Lúc nào?

A

Cực G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

B

Tụ CT chính thức hấp thụ và đặc biệt G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

C

Tụ CT tiếp tục hấp thụ chan chứa và đặc biệt G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

D

Tụ CT đang được hấp thụ năng lượng điện.

Nhiệm vụ của khối hệ thống cung ứng nhiên liệu và không gian nhập mô tơ xăng là:

A

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

B

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ vận chuyển và thải tinh khiết khí cháy ra phía bên ngoài.

C

Cung cung cấp trung khí tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải không gian ra phía bên ngoài.

D

Cung cung cấp không gian tinh khiết nhập xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra phía bên ngoài.

Trong khối hệ thống phun xăng, trung khí được tạo hình ở đâu?

A

Hòa khí được tạo hình ở vòi vĩnh phun.

B

Hòa khí được tạo hình ở Sở chế trung khí.

C

Hòa khí được tạo hình ở đường ống dẫn hấp thụ.

D

Hòa khí được tạo hình ở xi lanh.

Trong mô tơ xăng 4 kì thì kì nào là Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện ?

A

Cuối kì nén.

B

Kì hấp thụ.

C

Kì cháy- dãn nỡ.

D

Kì nén.

Chọn phương án chính nhất:

A

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel ko cần thiết bugi nhảy tia lửa năng lượng điện.

B

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế mô tơ diezel có tính bền cao hơn nữa.

C

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế hiệu suất của mô tơ diezel cao hơn nữa hiệu suất của mô tơ xăng.

D

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì thế nhiên liệu ham muốn tự động cháy được cần đem áp suất và sức nóng chừng cao.

Máy trở thành áp tiến công lửa đem nhiệm vụ?

A

Hạ năng lượng điện áp nhằm hoàn toàn có thể tiến công lửa qua chuyện bugi.

B

Tăng tần số của loại năng lượng điện nhằm hoàn toàn có thể tiến công lửa qua chuyện bugi.

C

Hạ tần số của loại năng lượng điện nhằm hoàn toàn có thể tiến công lửa qua chuyện bugi.

D

Tăng năng lượng điện áp nhằm hoàn toàn có thể tiến công lửa qua chuyện bugi.

Ở mô tơ sử dụng Bộ độ trung khí, lượng hoà khí lên đường nhập xilanh được kiểm soát và điều chỉnh bằng phương pháp tăng hạn chế chừng hé của:

A

Van bão.

B

Van kim ở bầu phao.

C

Van ga.

D

Vòi phun.

Chi tiết cần thiết nhất của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ hoà khí là:

A

Bộ chế hoà khí

B

Thùng xăng

C

Bầu thanh lọc khí.

D

Bơm xăng

Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và không gian được đem và nhập xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn phía bên ngoài xi lanh trước lúc lên đường nhập xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu lên đường nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và không gian lên đường nhập xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không Lúc lên đường nhập xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu lên đường nhập xi lanh ở cuối kì nén.

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do