nhiệt phân fe(oh)2

Câu hỏi:

18/08/2019 235,256

Bạn đang xem: nhiệt phân fe(oh)2

A. Fe2O3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A

 4Fe(OH)2 + O2to 2Fe2O3 + 4H2O lựa chọn A

Ps: sức nóng phân vô chân ko nhận được FeO

Fe(OH)2 to FeO + H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khử ion Cu2+trong dung dịch CuSO4 có thể sử dụng kim loại

A. Fe

B. Na

C. K

D. Ba

Câu 2:

Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì sở hữu khí mùi hương khai bay đi ra. Chất X là

A. amoni clorua

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Câu 3:

Dung dịch nào là tại đây tính năng được với sắt kẽm kim loại Fe tạo ra trở thành muối hạt sắt(III)?

A. HNO3 (loãng, dư)

B. H2SO4 (đặc, nguội)

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

CFeCl3 (dư)

D. HCl (đặc)

Câu 4:

Kim loại Fe phản xạ được với lượng dư hỗn hợp nào là tại đây tạo ra trở thành muối hạt Fe (III)?

A. HCl.

B. H2SO4 loãng

C. HNO3 loãng

D.CuSO4

Câu 5:

Khi mang lại CrO3 tác dụng với H2O thu được láo lếu thích hợp gồm

A. H2Cr2O7 và H2CrO4

B. Cr(OH)2 và Cr(OH)3

C. HCrO2 và Cr(OH)3

D. H2CrO4 và Cr(OH)2

Câu 6:

Cho sơ đồ dùng những phản xạ xẩy ra ở sức nóng phỏng thường

NaCl dpdd+ FeCl2 Y +HCl+Cu CuCl2

Hai hóa học X, T thứu tự là

A. NaOH, Fe(OH)3

B. Cl2, FeCl2

C.  NaOH, FeCl3

D. Cl2, FeCl3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK