nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh

Câu hỏi:

08/02/2020 23,809

Bạn đang xem: nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh

B. Hàm lượng khoáng nhập thức ăn

C. Giun sán ký sinh nhập lối ruột

Đáp án chủ yếu xác

C

Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những yếu tố môi trường xung quanh đem tác động thẳng hoặc con gián tiếp lên cuộc sống loại vật.

+ Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh - yếu tố vật lí, chất hóa học môi trường: sức nóng chừng, nhiệt độ, dưỡng chất...

+ Nhóm yếu tố sinh thái xanh hữu sinh - toàn cầu cơ học của môi trường xung quanh, bao hàm nguyên con người: nhân loại, loại vật...

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan hệ tương hỗ trong số những thành viên nhập quần thể đem ý nghĩa:

I. Đảm bảo mang đến quần thể thích ứng chất lượng rộng lớn với ĐK môi trường xung quanh.

II. Giúp quần thể loại vật giữ lại tỷ lệ phù phù hợp với mức độ chứa chấp của môi trường xung quanh.

III. Tạo hiệu suất cao group, chung loại vật khai quật tối ưu mối cung cấp sinh sống.

IV. Loại vứt những thành viên yếu ớt, tích lại những thành viên đem Đặc điểm thích ứng với môi trường xung quanh.

A. I; II; IV

B. I; II

C. II; III; IV

D. I; III

Câu 2:

Nếu độ dài rộng quần thể xuống bên dưới nấc ít nhất, quần thể dễ dàng rớt vào tình trạng suy rời dẫn cho tới bại vong. Giải mến nào là sau đấy là ko phù hợp?

A. Sự tương hỗ trong số những thành viên bị rời, quần thể không tồn tại năng lực đối mặt những thay cho thay đổi của môi trường

B. Khả năng sinh đẻ suy rời bởi thời cơ bắt gặp nhau của thành viên đực với thành viên loại ít

C. Nguồn sinh sống của môi trường xung quanh rời, ko đầy đủ hỗ trợ mang đến nhu yếu ít nhất của những thành viên nhập quần thể

D. Số lượng thành viên quá không nhiều nên sự giao hợp ngay sát thông thường xẩy ra, rình rập đe dọa sự tồn bên trên của quần thể

Câu 3:

Giới hạn sinh thái xanh là

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

A. Khoảng độ quý hiếm xác lập của những yếu tố sinh thái xanh tuy nhiên trong vòng ê loại vật rất có thể tồn bên trên và cải tiến và phát triển ổn định toan bám theo thời gian

B. Giới hạn Chịu đựng đựng của một loại vật trước một yếu tố sinh thái xanh tuy nhiên trong vòng ê loại vật rất có thể tồn bên trên được qua chuyện thời gian

C. Khoảng độ quý hiếm xác lập của một yếu tố sinh thái xanh tuy nhiên trong vòng ê loại vật rất có thể tồn bên trên và cải tiến và phát triển ổn định toan bám theo thời gian

D. Giới hạn Chịu đựng đựng của một loại vật trước nhiều yếu tố sinh thái xanh tuy nhiên trong vòng ê loại vật rất có thể tồn bên trên được qua chuyện thời gian

Câu 4:

Ổ sinh thái xanh của một loại là

A. Một "khu vực sinh thái" tuy nhiên ở ê đem yếu tố sinh thái xanh của môi trường xung quanh ở trong số lượng giới hạn sinh thái xanh được chấp nhận những loại tồn bên trên và cải tiến và phát triển lâu dài

B. Một "không gian trá sống" tuy nhiên ở ê toàn bộ những yếu tố sinh thái xanh của môi trường xung quanh ở trong vòng thuận tiện được chấp nhận loại ê cải tiến và phát triển chất lượng nhất

C. Một "không gian trá hoạt động" tuy nhiên ở ê toàn bộ những yếu tố sinh thái xanh của môi trường xung quanh đáp ứng mang đến loại vật rất có thể lần ăn và giao hợp với nhau

D. Một "không gian trá sinh thái" tuy nhiên ở ê toàn bộ những yếu tố sinh thái xanh của môi trường xung quanh ở trong số lượng giới hạn sinh thái xanh được chấp nhận loại ê tồn bên trên và cải tiến và phát triển lâu dài

Câu 5:

Khoảng thuận tiện là khoảng chừng của những yếu tố sinh thái

A. Mức chừng ê loại vật tiến hành được quy trình phát triển, cải tiến và phát triển và sinh sản

B. Tại cường độ thích hợp, đáp ứng mang đến loại vật tiến hành những tính năng sinh sống chất lượng nhất

C. Tại cường độ ê loại vật rất có thể tiến hành quy trình sinh đẻ và sinh trưởng

D. Tại cường độ ê loại vật rất có thể lần ăn, phát triển và sinh đẻ bình thường

Câu 6:

Khoảng chống Chịu đựng là khoảng chừng của những yếu tố sinh thái

A. Gây khắc chế mang đến hoạt động và sinh hoạt sinh lí của sinh vật

B. Tại cường độ ê loại vật ko thể sinh đẻ được

C. Tại cường độ ê loại vật ko thể phát triển được

D. Tại cường độ ê loại vật ko thể cải tiến và phát triển được

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK