nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

Câu hỏi:

19/09/2019 23,723

D. loại vật.

Bạn đang xem: nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Sinh vật: Sinh rời khỏi bộ phận cơ học vô khu đất.

Chọn: D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần cơ học của lớp khu đất sở hữu Điểm lưu ý là:     

A. lắc một tỉ trọng rộng lớn vô lớp khu đất.     

B. đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận cơ học.     

C. tồn bên trên hầu hết vô tầng bên trên nằm trong của lớp khu đất.     

D. bao gồm những phân tử sở hữu sắc tố loang lổ và độ dài rộng nhiều ít không giống nhau.

Câu 2:

Đặc điểm này ko đích thị với bộ phận cơ học vô đất     

A. Chiếm 1 tỉ trọng nhỏ vô lớp đất     

B. Có màu sắc xám thẫm hoặc đen     

C. Tồn bên trên hầu hết ở lớp bên trên nằm trong của đất     

D. Đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận hữu cơ

Câu 3:

Hai bộ phận chủ yếu của lớp khu đất là:     

A. Hữu cơ và nước 

B. Nước và ko khí     

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

C. Cơ giới và ko khí     

D. Khoáng và hữu cơ

Câu 4:

Nguồn gốc sinh rời khỏi bộ phận khoáng vô khu đất là:     

A. Sinh vật     

B. Đá mẹ     

C. Khoáng     

D. Địa hình

Câu 5:

Đặc điểm này tại đây ko đích thị với bộ phận khoáng của lớp đất?     

A. Chiếm phần rộng lớn trọng lượng của khu đất.     

B. Đá u là xuất xứ sinh rời khỏi bộ phận khoáng vô khu đất.     

C. Tồn bên trên hầu hết vô tầng bên trên nằm trong của lớp khu đất. 

D. Gồm những phân tử sở hữu sắc tố loang lổ và độ dài rộng nhiều ít không giống nhau.

Câu 6:

Trong phát hành nông nghiệp, loại khu đất dùng để làm trồng cây lâu năm lâu năm:     

A. Đất cát pha     

B. Đất xám     

C. Đất phù rơi bồi đắp     

D. Đất đỏ rực badan

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK