một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ

Sơ thiết bị tạo nên ảnh:

Nhìn qua loa thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao cấp 3 phiên vật nên k = 3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ sở hữu chi tiêu cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong đoạn trực tiếp bịa đặt vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh cao bởi vì nửa vật. Xác xác định trí vật và hình ảnh.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ sở hữu chi tiêu cự trăng tròn centimet. Xác toan đặc thù hình ảnh của vật qua loa thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính trăng tròn centimet. Qua thấu kính cho 1 hình ảnh trái hướng với vật và cao cấp 4 phiên vật. Xác toan loại thấu kính. Tính chi tiêu cự và chừng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ sở hữu chi tiêu cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang lại hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến thủ vật dọc trục chủ yếu lại ngay sát thấu kính tăng một quãng 30 centimet lại chiếm được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng chừng như cũ. lõi hình ảnh khi sau bởi vì 4 phiên hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi tiêu cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

b) Để hình ảnh cao bởi vì vật thì nên dịch gửi vật từ vựng trí thuở đầu một khoảng chừng bởi vì từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ sở hữu chi tiêu cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang lại hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?