một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

11/10/2019 156,955

Bạn đang xem: một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

A. Quỹ đạo vận động của vật là 1 trong những lối hình sin.

B. Lực kéo về thuộc tính vô vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ lệ thành phần với thời hạn xấp xỉ.

D. Quỹ đạo vận động của vật là 1 trong những đoạn trực tiếp.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Đối với vật xấp xỉ điều hòa:

+ Quỹ đạo vận động là 1 trong những đoạn thẳng 

+ Li chừng đổi mới thiên bám theo thời hạn bám theo hàm sin (cos)

+ Lực kéo về: F=mω2Acosωt+φ nên Lực kéo về cũng đổi mới thiên điều tiết bám theo thời gian

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết, vận động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là trả động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. chậm rì rì dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. chậm rì rì dần dần.

Câu 2:

Trong xấp xỉ điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều vận động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về đích tự ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn vô cùng tè.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng vào lúc nói tới xấp xỉ điều hoà của con cái rung lắc lốc xoáy.

A. Vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

B. Quỹ đạo là 1 trong những đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là 1 trong những lối hình sin.

Câu 4:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn vô cùng đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn vô cùng tiểu 

D. Lực thuộc tính tự không

Câu 5:

Năng lượng của một vật xấp xỉ điều hòa

A. đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì tự chu kì xấp xỉ của vật.

B. tự động năng của vật Lúc đổi mới thiên.

C. đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì tự nửa chu kì xấp xỉ của vật.

D. tự động năng của vật Lúc vật qua loa địa điểm thăng bằng.

Câu 6:

Một vật xấp xỉ điểu hòa Lúc đang được vận động từ vựng trí thăng bằng cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời ngược hướng với vectơ vận tốc.

B. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và khuôn khổ vận tốc nằm trong tách.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

D. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.