một số este được dùng trong hương liệu mỹ phẩm bột giặt là nhờ các este

Câu hỏi:

19/08/2020 49,763

Bạn đang xem: một số este được dùng trong hương liệu mỹ phẩm bột giặt là nhờ các este

A. Là hóa học lỏng dễ dàng cất cánh khá.

B. Có hương thơm thơm phức, tin cậy với nhân loại.

Đáp án chủ yếu xác

C. Có thể cất cánh khá thời gian nhanh sau thời điểm sử dụng

D. Đều với xuất xứ kể từ thiên nhiên

Một số este được sử dụng vô nguyên liệu, đồ trang điểm, xà bông là nhờ những este: Có hương thơm thơm phức, tin cậy với con cái người

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi của este với CTCT thu gọn: CH3COOCH(CH3)2 là:

A.   Propyl axetat

B. iso-propyl axetat

C. Sec-propyl axetat

D. Propyl fomat

Câu 2:

Chọn tuyên bố sai:

A. Isoamyl axetat với hương thơm chuối. 

B. Metyl fomat với hương thơm dứa

C. Metyl fomat với hương thơm tỏi.

D. Etyl fomat không nhiều tan vô nước

Câu 3:

Một este no, đơn chức, mạch hở X với tỉ khối đối với khí H2 bởi vì 44. Số công thức kết cấu thoả mãn công thức phân tử của este X là:

A. 2

Xem thêm: chuyên đề lí 10 kết nối tri thức

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4:

Este C4H8O2 là este của ancol etylic. Công thức kết cấu của este cơ là

A.  HCOOC3H7

B. HCOOC3H5

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Câu 5:

Thủy phân este với công thức phân tử C3H6O2 (trong môi trường thiên nhiên axit) nhận được 2 thành phầm cơ học X, Y. Từ X hoàn toàn có thể pha chế thẳng đi ra Y. Vậy hóa học X là

A.  Rượu metylic

B. Metyl axetat

C. Axit axetic

D. Rượu etylic

Câu 6:

Tính hóa học vật lí này tại đây ko nên của este?

A. Thường là hóa học lỏng, dễ dàng cất cánh hơi

B. Nhiệt chừng sôi thấp bởi không tồn tại link hiđro

C. Thường với hương thơm thơm phức dễ dàng chịu

D. Tan nhiều nội địa, không tồn tại kĩ năng hòa tan nhiều hóa học cơ học không giống nhau

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét