một khung dây phẳng diện tích 20cm2 gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều

Câu hỏi:

14/05/2020 207,067

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2 gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều

Một khuông chạc bằng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chạc đặt điều vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi bằng khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô khuông chạc trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường chuyển đổi là

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ bởi sự thay đổi thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi

A. Sự vận động của nam châm hút với mạch.

B. Sự thay đổi thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự thay đổi thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn với 1000 vòng được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo hạn chế thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhị với số vòng chạc tăng gấp hai và diện tích S từng vòng chạc hạn chế 1/2 đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhị ống chạc với chiều nhiều năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chạc loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc đặt điều vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn chạc sẽ sở hữu được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng khuông chạc. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật với cạnh này nhiều năm gấp hai cạnh tê liệt. thạo năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ thay đổi thiên theo dõi thời hạn như vật dụng thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

TÀI LIỆU VIP VIETJACK