mạch điện ba pha ba dây điện áp dây 380v

Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.
(vẽ hộ mình sơ đồ vs ạ)

Bạn đang xem: mạch điện ba pha ba dây điện áp dây 380v

Nội dung chính

 • Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ
 • Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây
 • Video liên quan

Bạn đang đọc: Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình sao

Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V .→ Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A .Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω. …Xem thêm Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V. Nội dung chính

 • Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ
 • Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

→ Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 53 Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω. … Xem thêm Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A .Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω. … Xem thêm

Top 1 ✅ Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dâ nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-24 01:52:32 cùng với các chủ đề liên quan khác

Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ

Hỏi : Bài 3 trang 94 Công nghệ 12 : Mạch điện ba pha ba dây , điện áp dây 380V , tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau , nối tam giác . Cho biết dòng điện trên đường dâ

Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A.Vẽ sơ đồ nối dây c̠ủa̠ mạch điện ba pha trên ѵà xác định trị số dòng điện pha c̠ủa̠ tải.Tính điện trở R trên mỗi pha c̠ủa̠ tải.
(vẽ hộ mình sơ đồ vs ạ)

Đáp : myngoc : Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip , Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41 , 2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41 , 2 = 9 , 22 Ω. mình không chắc lắm nhưng thôi kệmyngoc : Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip , Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41 , 2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41 , 2 = 9 , 22 Ω. mình không chắc lắm nhưng thôi kệmyngoc : Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip , Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41 , 2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41 , 2 = 9 , 22 Ω. mình không chắc lắm nhưng thôi kệ

Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải Ɩà ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác.Cho biết dòng điện trên đường dâ

Xem thêm : …

Vừa rồi, làm-seo.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dâ nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dâ nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dâ nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng làm-seo.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bài 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dâ nam 2022 bạn nhé.

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải. Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Xác định cách nối dây của mỗi pha tải ( thành hình sao hoặc hình tam giác ) và lý giải vì sao phải nối dây như vậy ? Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

Đặt điện áp xoay chiều  u = U 0 cos 100 π t   ( V )  vào mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm ( L,   r ), tụ điện  C  và điện trở  R  mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ  C  và điện trở  R  là bằng nhau, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là  π 6  và trễ pha hơn điện áp của cuộn dây là  π 3 . Tỉ số  R r  gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,5

B. 3,5

C. 5,5

D. 2,5

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 V là điện áp gì ? Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V. → Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A. Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quan sát hình 23 – 11, những đèn được đấu hình gì ? Khi tắt những đèn pha C, phần lớn đèn những pha B và pha A vẫn sáng thường thì ? Tại sao ? Xem đáp án » 28/03/2020 5,848

Quan sát hình 23 – 10, nguồn điện và những tải ba pha 1, 2, 3 được nối hình gì ? Xem đáp án » 28/03/2020 2,768

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Xác định cách nối dây của mỗi pha tải ( thành hình sao hoặc hình tam giác ) và lý giải vì sao phải nối dây như vậy ? Xem đáp án » 28/03/2020 2,451

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn ( số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V ) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha ( điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V ). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220 / 380 V. Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên Xem đáp án » 28/03/2020 1,953

Giải thích vì sao nguồn điện thường được nối hình sao ? Xem đáp án » 28/03/2020 959

Cách nối dây này thực tiễn ít dùng, em hãy lý giải tại sao ?Xem đáp án » 28/03/2020 881Xem thêm : Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37 : Axit – Bazơ – Muối hay, chi tiết cụ thể

Video liên quan

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 12 – Bài 23 : Mạch điện xoay chiều ba pha giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào trong thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 12

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 90: Cách nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao?

  Trả lời

  Vì điện áp giữa những pha không không thay đổi khi biến hóa hơn nữa lại dùng nhiều dây dẫn ( 6 dây ) .

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 92: Quan sát hình 23 -10, nguồn điện và các tải ba pha 1, 2, 3 được nối hình gì?

  Trả lời

  – Nguồn điện : Nối hình sao có dây trung tính .
  – Tải 1 : Nối hình sao không có dây trung tính .
  – Tải 2 : Nối hình tam giác .

  – Tải 3: Nối hình sao có dây trung tính.

  Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 93: Giải thích vì sao nguồn điện thường được nối hình sao?

  Trả lời

  Khi nối nguồn điện hình sao sẽ cho 2 giá trị điện áp nên ta hoàn toàn có thể đấu nối những tải ở 2 cấp điện áp khác nhau .
  Ví dụ nguồn điện cấp cho những hộ mái ấm gia đình thường có những giá trị điện áp :
  – Up = 220 V cấp cho những thiết bị điện hoạt động và sinh hoạt : bóng điện, quạt, tivi, tủ lanh, …
  – Ud = 380 V cấp cho động cơ điện 3 pha : máy sát gạo, …

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 93: Quan sát hình 23 – 11, các đèn được đấu hình gì? Khi tắt các đèn pha C, hầu như đèn các pha B và pha A vẫn sáng bình thường? Tại sao?

  Trả lời

  – Các đèn được đấu hình tam giác ( đầu pha này nối với cuối pha kia theo thứ tự pha )
  – Khi tắt những đèn pha C, phần đông đèn những pha B và pha A vẫn sáng thông thường vì những bóng đèn được nối một đầu với dây trung tính và đầu kia nối với 1 trong 3 pha A, B, C độc lập nhau nên điện áp giữa những bóng đèn cũng độc lập với nhau .

  Câu 1 trang 94 Công nghệ 12: Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

  Trả lời

  * Mạch điện ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và những tải ba pha .
  * Chức năng của chúng :
  – Nguồn điện ba pha : để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha .
  – Đường dây ba pha : dẫn điện .
  – Các tải ba pha : Tiêu thụ điện năng .

  Câu 2 trang 94 Công nghệ 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây.

  Trả lời

  Tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây là :
  – Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau → thuân tiện cho việc sử dụng đồ điện .
  – Giúp điện áp trên những tải phần nhiều vẫn giữ được thông thường, không vượt quá điện áp định mức .

  Câu 3 trang 94 Công nghệ 12: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

  Trả lời

  Tải nối tam giác → Id = √ 3 Ip, Ud = Up = 380 V .
  → Ip = 1 / √ 3 Id = 41,2 A .
  Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω .

  Câu 4 trang 94 Công nghệ 12: Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.

  a ) Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 V là điện áp gì ? b ) Xác định cách nối dây của mỗi pha tải ( thành hình sao hoặc hình tam giác ) và lý giải vì sao phải nối dây như vậy ? c ) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên. d ) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải .

  Trả lời

  a ) Điện áp 220 V là điện áp pha .
  Điện áp 380 V là điện áp dây .
  b ) Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính để Ud = √ 3 Up → Up = 220 V là điện áp định mức của những bóng đèn trong tải .
  Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác. Vì điện áp định mức của tải là 380 = Ud mà Up ⇐ Ud nên hoàn toàn có thể nối theo cả hai cách .
  c ) Sơ đồ cách nối dây của mạch điện ba pha trên :
  Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình saod )
  * Tải số 1 nối dây hình sao
  Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình sao* Tải số 2 :
  – Trường hợp nối hình sao :
  Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình sao– Trường hợp nối hình tam giác :
  Up = Ud = 380 V .
  + Dòng điện pha của tải :

  Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình sao
  + Dòng điện dây của tải :

  Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

  Mạch điện 3 pha 3 dây, điện áp dây 380V, tải là 3 điện trở R bằng nhau, nối hình sao

  Source: https://vpc.org.vn
  Category : Thông tin cần biết

  Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do