mạch dao động điện từ điều hòa lc có chu kỳ

YOMEDIA

Bạn đang xem: mạch dao động điện từ điều hòa lc có chu kỳ

 • Câu hỏi:

  Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết LC đem chu kỳ

  • A. phụ nằm trong nhập cả L và C.             
  • B. phụ nằm trong nhập C, ko tùy thuộc vào L.
  • C. Phụ nằm trong nhập L, ko tùy thuộc vào C.       
  • D. không tùy thuộc vào L và C.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 140620

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mạch xấp xỉ hoàn hảo gồm
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được hoạt động và sinh hoạt. Điện tích của một bạn dạng tụ điện
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một bạn dạng tụ năng lượng điện và Cđdđ qua loa cuộ
 • Trong một mạch xấp xỉ LC bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thay cho thay đổi đư
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết LC đem chu kỳ
 • Một cuộn thừng cảm thuần có tính tự động cảm L giắt tiếp nối đuôi nhau với cùng một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C trở thành một mạch xấp xỉ
 • Trong xấp xỉ năng lượng điện kể từ và xấp xỉ cơ học tập, cặp đại lượng cơ - năng lượng điện nào là tại đây đem vai trò không tương đ�
 • Trong thực tiễn, những mạch xấp xỉ LC đều tắt dần dần. Lý do là do
 • Trong một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ ko lí tưởng, đại lượng hoàn toàn có thể coi như ko đổi
 • Để xấp xỉ năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ LC không xẩy ra tắt dần dần, người tớ thông thường sử dụng giải pháp nào là sau đây?
 • Dao động năng lượng điện kể từ tự tại nhập mạch xấp xỉ LC được tạo hình là vì hiện tại tượng
 • Trong mạch xấp xỉ, dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch đem Điểm sáng nào là sau đây?Tần số rất rộng lớn.
 • Dòng năng lượng điện dịch
 • Trong không khí thân ái nhị bạn dạng tụ của mạch xấp xỉ LC đang được hoạt động và sinh hoạt. Điều nào là tại đây là đúng:
 • Trong những câu tại đây, câu nào sai? Chỉ đem năng lượng điện ngôi trường tĩnh mới nhất thuộc tính lực điện
 • Khi nói tới năng lượng điện kể từ ngôi trường, tuyên bố nào là tại đây là sai?
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, Cđdđ nhập mạch và hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị bạn dạng t�
 •  Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L, xấp xỉ tự tại với tần số góc 
 • Chu kỳ xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại nhập mạch xấp xỉ LC được xác lập bởi 
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, nếu như năng lượng điện cực to bên trên tụ năng lượng điện là Qo và Cđdđ cực to nhập mạch là Io&
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L và một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ LC đem năng lượng điện trở thuần vì thế ko.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết bao gồm cuộn cảm L và tụ điện
 • Tần số xấp xỉ của mạch LC tăng gấp rất nhiều lần khi
 • Muốn tăng tần số xấp xỉ riêng rẽ mạch LC lên vội vàng 4 lượt Lúc không thay đổi C thì tớ cần hạn chế chừng tự động cảm L xuống
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC bao gồm cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện có
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6 H.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, đem năng lượng điện trở thuần ko xứng đáng kể
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện đổi thay thiên với chu kỳ luân hồi T.
 • Nhận xét nào là tại đây tương quan cho tới tích điện năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ là đúng? Điện tích trong
 • Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch xấp xỉ lí tưởng đổi khác với tần số f
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C đang được thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn thừng có tính tự động cảm L = 5 (mH) và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 50 ( µF).
 • Trong mạch xấp xỉ hoàn hảo, tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 5 (µF ), năng lượng điện của tụ có mức giá trị cực to là C.
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 25 (nF) và cuộn thừng có tính tụ cảm L.
 •  Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 8 (nF) được hấp thụ năng lượng điện cho tới năng lượng điện áp U0=6V rồi giắt với cùng một cuộn cảm đem L = 2 mH.
 • Một mạch xấp xỉ LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 10 (pF) và cuộn thừng thuần cảm đem thông số tự động cảm L = 10,13 (mH).
 • Cho 1 mạch xấp xỉ bao gồm tụ năng lượng điện C = 5 (µF ) và cuộn thừng thuần cảm kháng đem L = 50 (mH).
 • Trong mạch LC lí tưởng mang lại tần số góc (omega = {2.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản