leaf là gì

Chào chúng ta, vẫn chính là chủ thể về những phần tử bên trên cây. Trong những nội dung bài viết trước tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu về cái rễ cây, thân thiết cây, gốc cây, hoa, ngược, phân tử. Còn nhập nội dung bài viết này tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu về một phần tử rất rất không xa lạ bên trên cây này là lá cây. Nếu chúng ta không biết cái lá cây giờ anh là gì thì nên nằm trong Vuicuoilen tìm hiểu hiểu tức thì tại đây nhé.

 • Rễ cây giờ anh là gì
 • Cái cây giờ anh là gì
 • Cái cũi em nhỏ bé giờ anh là gì
 • Cái nệm cấp giờ anh là gì
 • Cái cái căn nhà giờ anh là gì
Lá cây giờ anh là gì
Lá cây giờ anh là gì

Lá cây giờ anh là gì

Cái lá cây giờ anh gọi là leaf, phiên âm hiểu là /liːf/

Bạn đang xem: leaf là gì

Leaf /liːf/

https://vpc.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/leaf.mp3

Để hiểu đích thị những kể từ leaf rất rất đơn giản và giản dị. Quý khách hàng chỉ việc nghe phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ leaf rồi phát biểu theo đuổi là nắm rõ tức thì. Tất nhiên, chúng ta cũng rất có thể hiểu theo đuổi phiên âm /liːf/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế hiểu theo đuổi phiên âm các bạn sẽ không biến thành sót âm như khi nghe đến. Về yếu tố hiểu phiên âm của kể từ leaf thế này chúng ta có thể coi tăng nội dung bài viết Cách hiểu giờ anh vị phiên âm nhằm biết phương pháp hiểu ví dụ.

Lá cây giờ anh là gì
Cái lá cây giờ anh là gì

Một số phần tử không giống bên trên cây

 • Flower /flaʊər/: hoa
 • Root /ruːt/: rễ cây
 • Trunk /trʌŋk/: thân thiết cây
 • Branch /brɑːntʃ/: cành cây
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Stump /stʌmp/: gốc cây (đã bị chặt phần thân thiết chỉ từ gốc)
 • Fruit /fruːt/: quả
 • Nut /nʌt/: hạt
Lá cây giờ anh là gì
Lá cây giờ anh là gì

Xem tăng một vài loại rau xanh hoa quả khác

Xem thêm: he will go out with his friends

Sau Lúc tiếp tục biết cái lá cây giờ anh là gì, những chúng ta có thể xem thêm tăng thương hiệu một vài loại rau xanh hoa quả không giống nhập giờ anh để sở hữu tăng kể từ vựng Lúc tiếp xúc về chủ thể này:

 • Potato /pəˈteɪ.təʊ/: củ khoai tây
 • Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắng
 • Sponge Gourd /spʌndʒ ɡʊəd/: ngược mướp
 • Blackberries /´blækbəri/: ngược mâm xôi đen
 • Pomegranate /ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/: ngược lựu
 • Peach /pitʃ/: ngược đào
 • Black bean /ˌblæk ˈbiːn/: phân tử đậu đen
 • Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/: ngược mít
 • Tomato /tə’mɑ:tou/: ngược cà chua
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: ngược dưa lê
 • Coconut /’koukənʌt/: ngược dừa
 • Amaranth /ˈæm. ər. ænθ/: rau xanh dền
 • Bean /bi:n/: phân tử của những loại cây chúng ta đậu
 • Yam /jæm/: củ khoai
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Cherry /´tʃeri/: ngược anh đào
 • Flower /flaʊər/: hoa
 • Guava /´gwa:və/: ngược ổi
 • Enokitake /ɪˈnəʊ.kiˌtɑː.ki/: nấm kim châm
 • Pine nut /pain nʌt/: phân tử thông
 • Fennel /ˈfen.əl/: rau xanh thì là
 • Peanut /ˈpiːnʌt/: phân tử lạc, đậu phộng
 • Grape /greɪp/: ngược nho
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: ngược dâu tằm (dâu ta)
 • Turmeric /ˈtɜː.mər.ɪk/: củ nghệ
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: ngược thanh long
 • Spinach /ˈspinidʒ, -nitʃ/: rau xanh chân vịt
 • Watercress /ˈwɔː.tə.kres/: cải xoong
 • Radish /ˈræd.ɪʃ/: củ cải đỏ
 • Walnut /ˈwɔːlnʌt/: phân tử óc chó
 • Adzuki /ædˈzuː.ki/: phân tử đậu đỏ
 • Plum /plʌm/: ngược mận
 • Sweet leaf /swi:t li:vz/: rau xanh ngót
 • Wheat /wiːt/: phân tử lúa mạch
 • Leek /liːk/: tỏi tây
Leaf
Lá cây giờ anh là gì

Như vậy, cái lá cây giờ anh là leaf, phiên âm hiểu là /liːf/. Ngoài ra, cũng có thể có một vài kể từ vựng không giống tương quan cho tới những phần tử bên trên cây chúng ta nên biết như nut là phân tử cây, fruit là ngược, flower là hoa, treetop là ngọn cây, trunk là thân thiết cây, branch là cây cỏ.

Xem thêm: sách bài tập toán 9 tập 2