lcms là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào

đáp án nhập môn internet và e-learning, Nhập môn Internet và E-learning Bài kiểm tra 2

Bạn đang xem: lcms là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào

Nhập môn Internet và E-learning Bài kiểm tra 2

Câu Hỏi 1 Hệ thống TNU-Elearing sẽ gửi thông tin tài khoản đăng nhập cho học viên theo hình thức nào?

A.Tin nhắn SMS

B.Thư giấy qua đường bưu điện

C. Thư điện tử vào hộp mail. (Đ)

D.Cuộc gọi qua điện thoại

Đáp án đúng là: Thư điện tử vào hộp mail.

Câu Hỏi 2 Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chính xác bạn sử dụng dấu nào?

A.Dấu cộng (+)

B.Dấu trừ (-)

C. Dấu nháy kép (“”) (Đ)

D.Dấu và (&)

Đáp án đúng là: Dấu nháy kép (“”)

Vì: Để máy tìm kiếm biết bạn muốn tìm chính xác cụm từ, thì bạn cần đặt cụm từ đó vào trong dấu “”. Ví dụ để tìm kiếm chính xác cụm từ đào tạo máy tính thì trong ô tìm kiếm bạn gõ vào: “đào tạo máy tính” rồi ấn nút rồi nhấn nút “Search” hoặc nút “Tìm” tùy theo website bạn sử dụng.

Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.2.2. Tìm kiếm thông tin với Google (BG, tr. 86).

Câu Hỏi 3 Trong số các phần mềm sau, đâu không phải là phần mềm hỗ trợ tải tệp tin?

A.IDM

B.Free YouTube Downloader

C.Flashget

D. SnagIt (Đ)

Đáp án đúng là: SnagIt

Vì: Trong các phần mềm trên thì: IDM (Internet Download Manager); Free YouTube Downloader và Flashget là các phần mềm dùng để tải tệp tin trên Internet. Còn SnagIt là phần mềm dùng để chụp ảnh màn hình.

Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3. Một số công cụ tải tập tin từ website (BG, tr.93).

Câu Hỏi 4 Đâu là nhược điểm của các dịch vụ thư điện tử trên web (webmail)?

A. Tổng dung lượng tệp tin đính kèm theo thư mỗi lần gửi bị giới hạn. (Đ)

B.Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư điện tử.

C.Gần như tất cả các dịch vụ thư điện tử đều miễn phí.

D.Sử dụng đơn giản.

Đáp án đúng là: Tổng dung lượng tệp tin đính kèm theo thư mỗi lần gửi bị giới hạn.

Vì: Dùng Webmail có một số ưu điểm, đó là: Miễn phí: Gần như tất cả các dịch vụ Webmail đều miễn phí. Có khả năng truy cập ở bất cứ nơi nào: Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư Webmail. Sử dụng đơn giản: Không cần phải cài đặt các thông số khi sử dụng. Chương trình email được trình bày sẵn do nhà cung cấp Webmail thiết kế, thống nhất trên mọi máy tính và mọi hệ điều hành.

Tham khảo: Bài 4, mục 4.2. Dịch vụ thư điện tử (BG, tr.113).

Câu Hỏi 5 Chữ E trong cụm từ E-learning là viết tắt của từ tiêng Anh nào dưới đây?

A. Electronic (Đ)

B.Email

C.Extent

D.External

Đáp án đúng là: Electronic

Vì: E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning.

Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.1. Khái niệm về e-learning (BG, tr.8).

Câu Hỏi 6 Theo Sloan Consortium thì lớp học áp dụng Internet ở mức nào KHÔNG phải là lớp học E-learning?

A.Nhóm B và nhóm C.

B.Nhóm C và nhóm D.

C. Nhóm A và nhóm B. (Đ)

D.Chỉ có nhóm D.

Đáp án đúng là: Nhóm A và nhóm B.

Vì: Vào năm 2012, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau: Nhóm A: 0% nội dung được truyền tải qua Internet. Nhóm B: 1 – 29% nội dung được truyền tải qua Internet. Nhóm C: 30 – 79% nội dung được truyền tải qua Internet. Nhóm D: 80+% nội dung được truyền tải qua Internet. Theo đánh giá chung của Sloan Consortium thì các lớp học có áp dụng công nghệ Internet ở các nhóm C và D được coi là những lớp học E-Learning.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.4. Các đặc điểm của hệ thống e-learning (BG, tr.60).

Câu Hỏi 7 SCORM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

A.School Communication Online Reference Model.

B.Site Content Object Reference Management.

C. Sharable Content Object Reference Model. (Đ)

D.System Content Object Reference Management.

Đáp án đúng là: Sharable Content Object Reference Model.

Vì: Mô hình chức năng cung cấp một cái nhìn trực quan về các thành phần tạo nên môi trường e-learning và những đối tượng thông tin giữa chúng. Viện nghiên cứu công nghệ giáo dục từ xa đưa ra mô hình tham chiếu đối tượng nội dung chia sẻ (SCORM – Sharable Content Object Reference Model) và đã định nghĩa một cách khái quát về một môi trường ứng dụng E-Learning: là một kiểu ”hệ thống quản lý học tập (LMS)”, trong đó LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý quá trình phân phối và theo dõi nội dung học tập của người học.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.1. Mô hình chức năng hệ thống (BG, tr.47).

Câu Hỏi 8 Trong quy trình học tập E-learning của sinh viên, ở bước Học tập gồm có bốn hoạt động chính, đó là những hoạt động nào?

A.Tiếp thu bài giảng; Gặp gỡ giáo viên; Luyện tập; Thi cử.

B. Tiếp thu bài giảng; Tương tác; Luyện tập; Kiểm tra và thi kết thúc môn học. (Đ)

C.Tìm hiểu thông tin lớp học; Tiếp thu bài giảng; Thảo luận; Kiểm tra và thi kết thúc môn học.

D.Tham gia câu lạc bộ học tập; Thảo luận, Luyện tập; Thi cử.

Đáp án đúng là: Tiếp thu bài giảng; Tương tác; Luyện tập; Kiểm tra và thi kết thúc môn học.

Vì: ở bước 3- Học tập gồm: Tiếp thu bài giảng; Tương tác (Phụ đạo, trao đổi với bạn); Luyện tập; Kiểm tra và thi kết thúc môn học.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.3. Hoạt động của hệ thống e-learning, Hình 3.5. Quy trình học tập e-learning của sinh viên (BG, tr.60).

Câu Hỏi 9 NFS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

A.Network Folder System.

B.Network Folder Site.

C.Network File Site.

D. Network File System. (Đ)

Đáp án đúng là: Network File System.

Vì: NFS (Network File System): Là 1 bộ giao thức hệ thống file phân tán (được phát triển bởi Sun Microsystems) cho phép truy xuất file đến các thiết bị ở xa như 1 đĩa cứng trên mạng.

Tham khảo: Bài 2, mục 2.1. Kiến trúc mạng Internet (BG, tr.14).

Câu Hỏi 10 Theo quan điểm của cơ sở đào tạo, đâu KHÔNG phải là ưu điểm khi chuyển đổi các khoá học truyền thống sang khoá học e-learning?

A.Giảm chi phí tổ chức và quản lý đào tạo.

B.Giảng viên và sinh viên không phải đi lại nhiều.

C.Tổng hợp được kiến thức.

D. Lợi ích của việc học trên mạng vẫn chưa được khẳng định. (Đ)

Đáp án đúng là: Lợi ích của việc học trên mạng vẫn chưa được khẳng định.

Vì: Theo quan điểm của cơ sở đào tạo: Ưu điểm: Giảm chi phí tổ chức và quản lý đào tạo; Giảng viên và sinh viên không phải đi lại nhiều; Tổng hợp được kiến thức; Nhược điểm: Lợi ích của việc học trên mạng vẫn chưa được khẳng định.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.4. Các đặc điểm của hệ thống e-learning (BG, tr.60).

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

Câu Hỏi 11 LCMS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

A.Lecture Control Model Sharable.

B.Learning Content Model Site.

C.Lecture Content Management Site.

D. Learning Content Managerment System. (Đ)

Đáp án đúng là: Learning Content Managerment System.

Vì: Hệ thống quản lý nội dung LCMS–Learning Content Managerment System.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.3. Hoạt động của hệ thống e-learning (BG, tr.58).

Câu Hỏi 12 Anh Minh muốn gửi một bức thư điện tử tới chị Nga. Anh Minh sẽ điền địa chỉ email của chị Nga vào trong ô nào dưới đây?

A. To (Đ)

B.Subject

C.Cc

D.Bcc

Đáp án đúng là: To

Vì: Để gửi thư cho một người nào đó bạn cần nhập địa chỉ email của người đó vào trong ô To.

Tham khảo: Bài 4, mục 4.2. Dịch vụ thư điện tử (BG, tr.113).

Câu Hỏi 13 Trong mô hình hệ thống E-Learning không bao gồm thành phần nào?

A.Hạ tầng truyền thông và mạng.

B.Hạ tầng phần mềm.

C.Nội dung đào tạo.

D. Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin. (Đ)

Đáp án đúng là: Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin.

Vì: Một cách tổng thể một hệ thống e-learning bao gồm 3 phần chính: Hạ tầng truyền thông và mạng: Bao gồm các thiết bị đầu cuối người dùng (sinh viên), thiết bị tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, mạng truyền thông… Hạ tầng phần mềm: Các phần mềm LMS, LCMS (ví dụ đơn giản như MacroMedia, Authorware, Toolbook… ). Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin): Đây là phần quan trọng của e-learning bao gồm nội dung các khoá học, các phần mềm dạy học…

Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1. Mô hình hệ thống e-learning (BG, tr.51).

Câu Hỏi 14 Dịch vụ tải tệp tin được dùng để làm gì?

A.Để thảo luận trực tuyến với bạn học thông qua Internet.

B. Để lấy dữ liệu từ trên mạng Internet xuống máy tính của bạn. (Đ)

C.Để tham gia thảo luận về những nội dung mình quan tâm.

D.Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet.

Đáp án đúng là: Để lấy dữ liệu từ trên mạng Internet xuống máy tính của bạn.

Vì: Dịch vụ tải tệp tin cho phép bạn tải các tệp tin trên Internet xuống máy tính của bạn. Dịch vụ này thường được sử dụng khi bạn muốn tải một chương trình ứng dụng miễn phí hoặc một file tài liệu trên mạng…

Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3. Một số công cụ tải tập tin từ website (BG, tr.93).

Câu Hỏi 15 Đâu là định nghĩa của Lance Dublin, hướng tới e-learning trong doanh nghiệp?

A.“Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính”.

B.“E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông”.

C.“E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục”.

D. “Việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân”. (Đ)

Đáp án đúng là: “Việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân”.

Vì: Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-learning, dưới đây sẽ trích ra một số định nghĩa e-learning đặc trưng nhất: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton). Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT) (Sun Microsystems, Inc). “Việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân”. (Định nghĩa của Lance Dublin, hướng tới e-learning trong doanh nghiệp).

Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.3. Một số định nghĩa tiêu biểu về e-learning (BG, tr.9).

Câu Hỏi 16 Chọn phát biểu SAI?

A.LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học.

B.LMS lấy thông tin về vị trí của khoá học từ LCMS và về các hoạt động của sinh viên từ LCMS.

C.LCMS là một hệ thống quản lý nội dung học tập.

D. LCMS không cho phép người dùng tạo ra và sử dụng lại những đơn vị nội dung nhỏ trong kho dữ liệu trung tâm. (Đ)

Đáp án đúng là: LCMS không cho phép người dùng tạo ra và sử dụng lại những đơn vị nội dung nhỏ trong kho dữ liệu trung tâm.

Vì:LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học, tức là LMS quản lý các quá trình học tập. LMS cần trao đổi thông tin về hồ sơ người sử dụng và thông tin đăng nhập của người sử dụng với các hệ thống khác. LMS lấy thông tin về vị trí của khoá học từ LCMS và về các hoạt động của sinh viên từ LCMS. … LCMS cho phép người dùng tạo ra và sử dụng lại những đơn vị nội dung nhỏ trong kho dữ liệu trung tâm.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.1. Hệ thống quản trị nội dung học tập (LCMS) (BG, tr.48) và mục 3.1.2. Hệ thống quản trị học tập (LMS) (BG, tr.48).

Câu Hỏi 17 Đâu KHÔNG phải là hệ thống hỗ trợ học tập trong môi trường elearning?

A.Hệ thống diễn đàn.

B.Hệ thống thư điện tử của NEU-ELEARNING.

C. Hệ thống phần mềm quản lý truy cập mạng Internet. (Đ)

D.Hệ thống gửi tin nhắn đến giảng viên.

Đáp án đúng là: Hệ thống phần mềm quản lý truy cập mạng Internet.

Vì: đây không phải là chức năng mang tính đặc thù, nó có ở nhiều hề thống khác.

Câu Hỏi 18 Theo định nghĩa của Compare Infobase Inc thì E-Learning là gì?

A.E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.

B. E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. (Đ)

C.E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục.

D.E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning.

Đáp án đúng là: E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

Vì: Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-learning, dưới đây sẽ trích ra một số định nghĩa e-learning đặc trưng nhất: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton). E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Compare Infobase Inc). E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).

Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.3. Một số định nghĩa tiêu biểu về e-learning (BG, tr.9).

Câu Hỏi 19 Khi nói về mô hình chức năng hệ thống, có 2 phát biểu như sau: PB1: LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học. PB2: LMS lấy thông tin về vị trí của khoá học từ LCMS và về các hoạt động của sinh viên từ LCMS. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?

A. PB1 đúng, PB2 đúng. (Đ)

B.PB1 đúng, PB2 sai.

C.PB1 sai, PB2 đúng.

D.PB1 sai, PB2 sai.

Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 đúng.

Vì: LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học, tức là LMS quản lý các quá trình học tập. LMS cần trao đổi thông tin về hồ sơ người sử dụng và thông tin đăng nhập của người sử dụng với các hệ thống khác. LMS lấy thông tin về vị trí của khoá học từ LCMS và về các hoạt động của sinh viên từ LCMS.

Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2. Hệ thống quản trị học tập (LMS) (BG, tr.48).

Câu Hỏi 20 Trang web nào không hỗ trợ tìm kiếm trực tuyến?

A.Google

B.Yahoo

C. Safari (Đ)

D.Lycos

Đáp án đúng là: Safari

Vì: Safari là một trình duyệt web, không phải là website hỗ trợ tìm kiếm trực tuyến. Trong khi đó, Google, Yahoo, Lycos là các website hỗ trợ công cụ tìm kiếm thông tin trực tuyến trên internet.

Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.2. Tìm kiếm thông tin (BG, tr.82).

Xem thêm: khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng