lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn

Câu hỏi:

03/10/2019 148,962

Bạn đang xem: lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn

Lấy phấn hoa của cây thân phụ thụ phấn mang lại nhụy của cây u, lấy phân tử của cây u gieo trồng, lựa chọn những cây với đặc điểm chất lượng thực hiện tương đương là cách thức lựa chọn tạo nên tương đương cây cỏ gì?

A. Phương pháp lựa chọn lọc

Đáp án chủ yếu xác

C. Phương pháp thực hiện đột biến

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp lựa chọn tạo nên tương đương cây cỏ nào là tại đây dễ dàng triển khai nhất ở khu vực em thông thường áp dụng?

A. Phương pháp lai

B. Phương pháp thực hiện đột biến

C. Phương pháp lựa chọn lọc

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Câu 2:

Tiêu chuẩn chỉnh nào là tại đây được Reviews là một trong tương đương tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, quality tốt

B. Năng suất cao, kháng Chịu thâm thúy dịch tốt

C. Sinh trưởng chất lượng, năng suất cao và ổn định lăm le, quality chất lượng, kháng Chịu được thâm thúy bệnh

D. Có năng suất cao và ổn định định

Câu 3:

Sử dụng những tác anh hùng lý hoặc hóa chất nhằm xử lí những phần tử của cây tạo nên đột trở nên, lựa chọn những dòng sản phẩm chất lượng nhằm thực hiện tương đương là cách thức lựa chọn tạo nên tương đương cây cỏ gì?

A. Phương pháp lựa chọn lọc

B. Phương pháp thực hiện đột biến

Xem thêm: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Câu 4:

Trong trồng trọt thì tương đương cây cỏ với tác động thế nào cho tới năng suất cây trồng?

A. Làm tăng quality nông sản

B. Làm thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu cây trồng

C. Quyết lăm le cho tới năng suất cây trồng

D. Làm tăng vụ gieo trồng

Câu 5:

Tiêu chí của tương đương cây cỏ chất lượng gồm:

A. Sinh trưởng chất lượng vô ĐK nhiệt độ, khu đất đai và chuyên môn canh tác của khu vực.

B. Có quality chất lượng.

C. Có năng suất cao và ổn định lăm le.

D. Tất cả đều đúng

Câu 6:

Khi trồng tương đương mới mẻ thời gian ngắn, 1 năm với bao nhiêu vụ gieo trồng?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5